Strona główna Wypowiedzi Czy prezydent Putin zgodził się w 1996 roku na wejście Polski do NATO?

Czy prezydent Putin zgodził się w 1996 roku na wejście Polski do NATO?

Czy prezydent Putin zgodził się w 1996 roku na wejście Polski do NATO?

Janusz Korwin-Mikke

Partia KORWiN

Doskonale PAMIĘTAM radość, gdy JE Włodzimierz Putin  po dojściu do władzy w 1996 wyraził zgodę na wejście Polski do NATO (https://rcin.org.pl/Content/45984/PDF/WA303_56199_A453-SzDR-R-45_Gregorowicz.pdf s.11) co nastąpiło w 1999. Dlaczego teraz NATO postanowiło nie liczyć się ze zdaniem Moskwy w/s kraju znacznie bliższego, t/j Ukrainy?

Twitter, 20.05.2022

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Twitter, 20.05.2022

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

  • W roku 1996 prezydentem Rosji był Borys Jelcyn. Wówczas Władimir Putin nie sprawował żadnego stanowiska państwowego.
  • Władimir Putin został premierem Rosji w sierpniu 1999 roku (już po wstąpieniu Polski do NATO). Od 31 grudnia 1999 roku wykonywał obowiązki prezydenta Rosji, a urząd głowy państwa objął 7 maja 2000 roku.
  • W związku z powyższym wypowiedź uznajemy za fałszywą.
  • artykule przytoczonym przez Janusza Korwin-Mikkego nie ma żadnej wzmianki mówiącej o tym, że Władimir Putin zgodził się na wejście Polski do NATO. W tekście pada jedynie stwierdzenie o „milczącej zgodzie” Rosji w roku 1997, co stanowi interpretację autora tekstu.

Początki kariery Putina

Począwszy od połowy lat. 70 XX wieku Władimir Putin był funkcjonariuszem rosyjskich służb specjalnych KGB. Polityczną karierę rozpoczął dopiero w roku 1996, po przeprowadzce do Moskwy. Podjął wtedy pracę w administracji prezydenta Jelcyna, gdzie piął się po szczeblach kariery. 

W latach 1998–1999 Putin był szefem służby specjalnej FSB, kontynuatorki KGB. Ponadto po rezygnacji prezydenta Jelcyna, 31 grudnia 1999 roku, jako urzędujący premier (stanowisko objął w sierpniu) pełnił obowiązki prezydenta.

Putin nowym prezydentem

Ustępujący prezydent Jelcyn zaproponował, aby to Putin został nową głową państwa. Wskazanie go przez Jelcyna przyniosło pozytywny skutek. W przyspieszonych wyborach marcowych w 2000 roku Putin zwyciężył  w pierwszej turze, uzyskując ponad połowę głosów. Stanowisko objął 7 maja.

Jak pokazała historia, w Rosji rozpoczął się nowy rozdział, który z małą przerwą trwa do dziś. W latach 2008–2012 stanowisko prezydenta objął Dmitrij Miedwiediew. W tym czasie Putin sprawował urząd premiera, jednak w 2012 roku ponownie powrócił na szczyt władzy, na którym znajduje się do dzisiaj. Hipotetycznie, po zmianie konstytucji sprzed dwóch lat, może rządzić nawet do roku 2036.

Zmienne stanowisko Jelcyna

Na początku lat. 90 XX wieku Polska znalazła się w nowym położeniu geopolitycznym – po upadku ZSRR i rozwiązaniu Układu Warszawskiego musiała zagwarantować sobie bezpieczeństwo. W związku z tym postanowiono zwrócić się w kierunku zachodnim.

Przełomowe okazały się słowa sekretarza generalnego NATO, który w 1992 roku oświadczył, że Sojusz jest otwarty na Polskę. W tym samym roku w doktrynie obronnej Polski stwierdzono, że „Polska dąży do uzyskania członkostwa w NATO”.

Rozszerzenie NATO o Polskę nie było na rękę Moskwie, mimo że w 1993 roku została przyjęta deklaracja Borysa Jelcyna i Lecha Wałęsy, w której prezydent Rosji potwierdził, że nie widzi przeszkód dla wstąpienia Polski do Sojuszu. Zdanie to jednak zostało mocno zrewidowane przez rosyjską dyplomację.

Rosja przeciwko rozszerzeniu NATO

Droga Polski do NATO rozpoczęta w roku 1992 trwała w sumie 7 lat. Ważnym wydarzeniem było przystąpienie w 1994 roku do inicjatywy „Partnerstwo dla Pokoju”, która przewidywała współpracę wojskową między Sojuszem a państwami aspirującymi do wstąpienia w jego struktury.

Przeciwko rozszerzeniu NATO była Rosja. Wyrazem tego były oświadczenia rosyjskiego ministra obrony narodowej oraz ministra spraw zagranicznych (z lat 1996–1997). Sam prezydent Jelcyn podczas spotkania z prezydentem USA Billem Clintonem stwierdził, że „ekspansja NATO na wschód jest błędem i to poważnym”.

Polska wstąpiła do NATO, gdy prezydentem był wciąż Jelcyn

Akcesja Polski do NATO nabrała rozpędu w lipcu 1997 roku. Wówczas Sojusz oficjalnie zaprosił Polskę, Czechy i Węgry do rozmów ws. członkostwa. W listopadzie Polska złożyła oficjalny list, w którym wyraziła wolę przystąpienia do NATO. Zgodę na wstąpienie musiały wyrazić wszystkie państwa członkowskie.

Po procedurach krajowych ratyfikacji, w styczniu 1999 roku, Polska wraz z Czechami i Węgrami otrzymała oficjalne zaproszenie do przystąpienia do NATO. Doszło do podpisania umowy międzynarodowej z Sojuszem i jej ratyfikacji w Polsce. Oficjalnie Polska została członkiem Paktu Północnoatlantyckiego 12 marca 1999 roku.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!