Strona główna Wypowiedzi Czy produkty spożywcze na rynkach Europy Wschodniej są gorszej jakości?

Czy produkty spożywcze na rynkach Europy Wschodniej są gorszej jakości?

Czy produkty spożywcze na rynkach Europy Wschodniej są gorszej jakości?

Stanisław Tyszka

Poseł
Nowa Nadzieja

W październiku 2018 r. UOKiK przedstawił wyniki wycinkowe badań produktów (…) żywnościowych, z których wynika, że (…) produkty żywnościowe gorszej jakości przeznaczają koncerny na rynki Europy Wschodniej.

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

  •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
  • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
  • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
  • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

  •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
  • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
  • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
  • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

9 października 2018 UOKiK opublikował informację o  przeprowadzeniu 2 testów porównawczych. Sprawdzono artykuły spożywcze pochodzące z Polski i z Niemiec. Łącznie weryfikacji poddanych  zostało 101 par produktów, a istotne różnice dotyczyły 12 z nich.

Pierwszy test miał miejsce pod koniec 2017 roku i polegał na porównaniu jakości 37 par produktów zakupionych w sieciach różnych marek. W przypadku 4 nich z UOKiK stwierdził znaczą różnicę jakości na korzyść artykułów niemieckich.

Drugi test porównawczy odbył się w II kwartale 2018 roku i dotyczył 64 par produktów. Duże różnice wystąpiły w 8 z nich. Tylko w  2 przypadkach, te oferowane na rynek polski, były lepszej jakości niż na niemiecki. Pozostałe 6 towarów przedstawiało lepszą jakość na rynku niemieckim.

Badania pozbawione są dokładniejszych wniosków. W podsumowaniu pierwszego badania czytamy, że: “w przypadku 4 produktów można domniemywać istnienia podwójnej jakości”, a drugiego że: „różnice te częściej wskazywały na niższą jakość polskiej wersji produktu” Jednak w  uwagach dotyczących obu badań autorzy zaznaczają wyraźnie, że: “na podstawie uzyskanych wyników nie można wnioskować statystycznie na temat całego rynku”. Wyniki badania zostały przekazane dalej do Komisji Europejskiej, która zajmie się dokładnym zbadaniem tego zagadnienia, a testy UOKiK mają zostać do tej analizy włączone.

Stanisław Tyszka sam zaznacza, że badania przeprowadzone przez UOKiK mają charakter wycinkowy, co zostało podkreślone także przez ich autorów. Na ich podstawie nie można wnioskować statystycznie na temat całego rynku,  tak jak robi to autor analizowanej wypowiedzi. Żeby móc uznać wypowiedź Stanisława Tyszki za w pełni prawdziwą należy zatem  zaczekać na publikację pełniejszych badań, obejmujących cały rynek,  np. raport Komisji Europejskiej.   

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!