Strona główna Wypowiedzi Czy prokurator może ścigać kobietę w przypadku poronienia?

Czy prokurator może ścigać kobietę w przypadku poronienia?

Czy prokurator może ścigać kobietę w przypadku poronienia?

Ryszard Petru

Poseł
Polska 2050 Szymona Hołowni

[Zgodnie z obywatelskim projektem ustawy ws. aborcji] W przypadku poronienia przez kobietę prokurator może ją ścigać.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Projekt ustawy nowelizuje m.in. art. 152 kodeksu karnego.

Zgodnie z obowiązującym brzmieniem tego artykułu (“Kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę […]”) matka nie jest obciążona odpowiedzialnością za przerwanie ciąży.

Proponowane brzmienie “Kto powoduje śmierć dziecka poczętego, podlega karze […]” nakłada odpowiedzialność również na matkę.

Przepis ten oznacza, że prokurator, powziąwszy informację o poronieniu, ma obowiązek dochodzić, czy poronienie nie zostało spowodowane umyślnym zachowaniem matki (lub, również nieumyślnym, innej osoby). Wypowiedź jest prawdziwa.
Należy jednak zauważyć przy tym, że w przypadku nieumyślnego poronienia przez matkę miałaby ona nie podlegać karze, natomiast przy umyślnym spowodowaniu śmierci mogłaby liczyć na nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpienie od jej wymierzenia przez sąd.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!