Czas czytania: około min.

Czy prokurator może ścigać kobietę w przypadku poronienia?

12.04.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Projekt ustawy nowelizuje m.in. art. 152 kodeksu karnego.

Zgodnie z obowiązującym brzmieniem tego artykułu (“Kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę […]”) matka nie jest obciążona odpowiedzialnością za przerwanie ciąży.

Proponowane brzmienie “Kto powoduje śmierć dziecka poczętego, podlega karze […]” nakłada odpowiedzialność również na matkę.

Przepis ten oznacza, że prokurator, powziąwszy informację o poronieniu, ma obowiązek dochodzić, czy poronienie nie zostało spowodowane umyślnym zachowaniem matki (lub, również nieumyślnym, innej osoby). Wypowiedź jest prawdziwa.
Należy jednak zauważyć przy tym, że w przypadku nieumyślnego poronienia przez matkę miałaby ona nie podlegać karze, natomiast przy umyślnym spowodowaniu śmierci mogłaby liczyć na nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpienie od jej wymierzenia przez sąd.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub