Strona główna Wypowiedzi Czy sankcje nałożone na Rosję działają?

Czy sankcje nałożone na Rosję działają?

Czy sankcje nałożone na Rosję działają?

Witold Waszczykowski

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Prawo i Sprawiedliwość

Sankcje nałożone na Rosję działają – gospodarka siadła, dochody siadły.

Polskie Radio Program III, 31.05.2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Polskie Radio Program III, 31.05.2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Według Raportu Banku Światowego z kwietnia 2016 roku, na zły stan gospodarki rosyjskiej w latach 2014 i 2015 miały wpływ dwa czynniki: spadek cen ropy naftowej na światowych rynkach oraz sankcje gospodarcze, zwłaszcza te wprowadzone przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone.

Stwierdzenie “gospodarka siadła” można odnieść do zahamowania wzrostu PKB, co obrazuje poniższy wykres:

(źródło: Bank Światowy). Wspomniany powyżej raport mówi także o przewidywanych spadkach w dochodzie narodowym. (str. 9 The adjustment to the worsening external environment caused an estimated 10 percent drop in gross domestic income, which sapped consumer demand and discouraged investment.).

rus

Jednocześnie raport mówi o poprawie stanu gospodarki rosyjskiej w 2016 roku.

Na podstawie powyższych danych, które jednoznacznie wskazują na zahamowanie gospodarki wypowiedź kwalifikujemy jako prawdziwą. Warto jednak zauważyć, że sankcje nie są jedynym istotnym powodem tego zahamowania.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!