Czas czytania: około min.

Czy sankcje nałożone na Rosję działają?

31.05.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według Raportu Banku Światowego z kwietnia 2016 roku, na zły stan gospodarki rosyjskiej w latach 2014 i 2015 miały wpływ dwa czynniki: spadek cen ropy naftowej na światowych rynkach oraz sankcje gospodarcze, zwłaszcza te wprowadzone przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone.

Stwierdzenie “gospodarka siadła” można odnieść do zahamowania wzrostu PKB, co obrazuje poniższy wykres:

(źródło: Bank Światowy). Wspomniany powyżej raport mówi także o przewidywanych spadkach w dochodzie narodowym. (str. 9 The adjustment to the worsening external environment caused an estimated 10 percent drop in gross domestic income, which sapped consumer demand and discouraged investment.).

rus

Jednocześnie raport mówi o poprawie stanu gospodarki rosyjskiej w 2016 roku.

Na podstawie powyższych danych, które jednoznacznie wskazują na zahamowanie gospodarki wypowiedź kwalifikujemy jako prawdziwą. Warto jednak zauważyć, że sankcje nie są jedynym istotnym powodem tego zahamowania.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.