Strona główna Wypowiedzi Dlaczego Skandynawia nie jest najbezpieczniejszym krajem?

Dlaczego Skandynawia nie jest najbezpieczniejszym krajem?

Dlaczego Skandynawia nie jest najbezpieczniejszym krajem?

Robert Biedroń

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Nowa Lewica

Skandynawia jest jednym z najbardziej bezpiecznych krajów na świecie

Polsat News, 07.08.2019

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Polsat News, 07.08.2019

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Lider partii Wiosna, Robert Biedroń, w programie “Polityka na Ostro” stwierdził, że Skandynawia jest jednym z najbardziej bezpiecznych krajów na świecie.

Zgodnie z „Wielkim słownikiem języka polskiego”, opracowanym przez Instytut Języka Polskiego PAN, słowo kraj funkcjonuje w trzech znaczeniach:

 1. jako państwo – zamieszkane terytorium zorganizowane politycznie i gospodarczo w jedną całość, mające swój rząd;
 2. jako brzeg czegoś;
 3. jako kraj związkowy – jednostka administracyjna w niektórych krajach.

Z kolei Skandynawia, według tego samego słownika, to „region północnej Europy, obejmujący kraje: Szwecję, Norwegię oraz Danię”.

Robert Biedroń, mówiąc o „kraju”, miał na myśli prawdopodobnie państwo. W tym samym wywiadzie, w kontekście wysokich standardów życia politycznego, stwierdził:

Tak jest w Skandynawii, tak jest w wielu krajach

Należy zatem uznać, że autor wypowiedzi popełnił błąd – Skandynawia nie jest krajem, lecz regionem obejmującym trzy kraje: Szwecję, Norwegię i Danię. Choć te trzy państwa, w ramach Unii Kalmarskiej, między 1397 a 1523 rokiem łączyła osoba jednego władcy, dziś stanowią odrębne byty polityczne.

Jednocześnie faktem jest, że kraje skandynawskie są uznawane za jedne z najbezpieczniejszych. Instytut Ekonomii i Pokoju, niezależny think tank z główną siedzibą w Australii, założony przez filantropa Steve’a Killelea, corocznie opracowuje Wskaźnik Światowego Pokoju. Wyróżniono w nim państwa, które charakteryzuje największy pokój wewnętrzny i zewnętrzny. W głównym rankingu, na 163 państwa, kraje Skandynawii zajęły następujące miejsca:

 • Dania – 5. miejsce
 • Szwecja – 18. miejsce (ex aequo z Belgią)
 • Norwegia – 20. miejsce

Uznano zatem, że wszystkie państwa Skandynawii posiadają wysoki lub bardzo wysoki poziom pokoju. Dla porównania, w tym samym rankingu Polska znalazła się na 29.  miejscu. Pięć pierwszych miejsc zajęły: Islandia, Nowa Zelandia, Portugalia, Austria i wspomniana już Dania.

Podobny ranking „Najbezpieczniejszych państw świata” w 2019 roku opracował magazyn Global Finance, założony w 1987 roku przez przedsiębiorców Josepha Giarraputo i Carla Burgena.  Państwom skandynawskim, na 128 państw, przyznano w nim następujące miejsca:

 • Norwegia – 6. miejsce
 • Dania – 9. miejsce
 • Szwecja – 13. miejsce

Są to czołowe pozycje zestawienia. W tym samym rankingu Polska znalazła się na 27. miejscu. Pięć pierwszych miejsc zajęły: Islandia, Szwajcaria, Finlandia, Portugalia i Austria.

Bezpieczeństwo państw świata monitoruje także polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. MSZ ostrzega podróżujących, że w Danii, SzwecjiNorwegii obowiązują wysokie stopnie zagrożenia terrorystycznego (w Danii czwarty w 5-stopniowej skali, w Szwecji trzeci w 5-stopniowej skali, w Norwegii na poziomie „możliwy”). Jednocześnie w przypadku Danii i Szwecji MSZ zapewnia, że zagrożenie przestępczością pospolitą jest niewielkie i nie informuje o innych, poważnych zagrożeniach bezpieczeństwa.

Należy zatem uznać, że choć państwa Skandynawii rzeczywiście są uznawane za jedne z najbezpieczniejszych, Robert Biedroń popełnił błąd, uznając Skandynawię za kraj. W związku z tym wypowiedź oceniamy jako zawierającą fałsz.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!