Strona główna Wypowiedzi Czy środki w Otwartych Funduszach Emerytalnych są dziedziczone?

Czy środki w Otwartych Funduszach Emerytalnych są dziedziczone?

Czy środki w Otwartych Funduszach Emerytalnych są dziedziczone?

Ryszard Petru

Poseł
Polska 2050 Szymona Hołowni

Środki w Otwartych Funduszach Emerytalnych są dziedziczone.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych regulująca działalność OFE, art. 131:

“Jeżeli w chwili śmierci członek otwartego funduszu pozostawał w związku małżeńskim, fundusz dokonuje wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na rachunku zmarłego na rachunek małżonka zmarłego w otwartym funduszu, w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej.”

Jeśli współmałżonek zmarłego nie posiada rachunku w Funduszu, zgodnie z art. 128 ma 2 miesiące na wskazanie innego rachunku w jakimkolwiek otwartym funduszu. Jeśli tego nie zrobi, tworzone jest dla niego konto w funduszu i tam przelewane są środki.

Zgodnie z art. 132 wspomnianej ustawy, druga połowa środków zmarłego jest przekazywana osobie, którą wskazał zmarły przy wstępowaniu do funduszu. W przypadku braku takiej osoby, środki wchodzą w skład spadku.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!