Czas czytania: około min.

Czy stężenie gazów cieplarnianych jest najwyższe w historii?

03.12.2019 godz. 20:06

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Janusz Piechociński w swojej wypowiedzi powołał się na dane pochodzące z raportu Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO).

Światowa Organizacja Meteorologiczna jest wyspecjalizowaną agendą ONZ. Ma swoją siedzibę w Genewie. Powstała w wyniku przekształcenia Międzynarodowej Organizacji Meteorologicznej, a swoją działalność rozpoczęła w 1950 roku. Koordynuje współpracę w zakresie badań z dziedziny meteorologii, hydrologii i geofizyki.

Raport WMO „Greenhouse Gas Bulletin” sporządzany jest corocznie. Najnowszy prezentuje dane zebrane w 2018 roku.

Z danych przedstawionych w raporcie wynika, że globalne średnie stężenie dwutlenku węgla w 2018 roku było na poziomie 407,8 ppm (jednostka oznacza liczbę części na milion, chodzi zatem o części tego gazu na milion cząstek wszystkich gazów w atmosferze). Oznacza to wzrost o 2,3 ppm w stosunku do 2017 roku. Zaobserwowano również wzrost stężenia innych gazów cieplarnianych – w raporcie ujęto dane dotyczące metanu, freonów, podtlenku azotu. Co ważniejsze, widoczny jest ciągły wzrost stężenia gazów cieplarnianych.

Wartości porównywane są w badaniu do tych z 1750 roku (a więc sprzed industrializacji). Przykładowo, stężenie dwutlenku węgla w 2018 roku stanowiło 147 % wartości z 1750 roku.

W raporcie odnaleźć można informację, że globalne średnie stężenie gazów cieplarnianych w 2018 roku osiągnęło rekordowe wartości i to dla wszystkich badanych gazów: 407,8 ppm dla dwutlenku węgla, 1869 ppb (jednostka oznaczająca liczbę części na miliard) dla metanu i 331,1 ppb dla podtlenku azotu, co stanowiło odpowiednio 147, 259 i 123 % wartości z roku 1750.

Dlatego wypowiedź Janusza Piechocińskiego oceniamy jako prawdę, ponieważ posługuje się on trafnymi danymi pochodzącymi z raportu WMO.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub