Strona główna Wypowiedzi Czy stężenie gazów cieplarnianych jest najwyższe w historii?

Czy stężenie gazów cieplarnianych jest najwyższe w historii?

Czy stężenie gazów cieplarnianych jest najwyższe w historii?

Janusz Piechociński

Polskie Stronnictwo Ludowe

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Janusz Piechociński w swojej wypowiedzi powołał się na dane pochodzące z raportu Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO).

Światowa Organizacja Meteorologiczna jest wyspecjalizowaną agendą ONZ. Ma swoją siedzibę w Genewie. Powstała w wyniku przekształcenia Międzynarodowej Organizacji Meteorologicznej, a swoją działalność rozpoczęła w 1950 roku. Koordynuje współpracę w zakresie badań z dziedziny meteorologii, hydrologii i geofizyki.

Raport WMO „Greenhouse Gas Bulletin” sporządzany jest corocznie. Najnowszy prezentuje dane zebrane w 2018 roku.

Z danych przedstawionych w raporcie wynika, że globalne średnie stężenie dwutlenku węgla w 2018 roku było na poziomie 407,8 ppm (jednostka oznacza liczbę części na milion, chodzi zatem o części tego gazu na milion cząstek wszystkich gazów w atmosferze). Oznacza to wzrost o 2,3 ppm w stosunku do 2017 roku. Zaobserwowano również wzrost stężenia innych gazów cieplarnianych – w raporcie ujęto dane dotyczące metanu, freonów, podtlenku azotu. Co ważniejsze, widoczny jest ciągły wzrost stężenia gazów cieplarnianych.

Wartości porównywane są w badaniu do tych z 1750 roku (a więc sprzed industrializacji). Przykładowo, stężenie dwutlenku węgla w 2018 roku stanowiło 147 % wartości z 1750 roku.

W raporcie odnaleźć można informację, że globalne średnie stężenie gazów cieplarnianych w 2018 roku osiągnęło rekordowe wartości i to dla wszystkich badanych gazów: 407,8 ppm dla dwutlenku węgla, 1869 ppb (jednostka oznaczająca liczbę części na miliard) dla metanu i 331,1 ppb dla podtlenku azotu, co stanowiło odpowiednio 147, 259 i 123 % wartości z roku 1750.

Dlatego wypowiedź Janusza Piechocińskiego oceniamy jako prawdę, ponieważ posługuje się on trafnymi danymi pochodzącymi z raportu WMO.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!