Strona główna Wypowiedzi Czy TK nie publikuje swoich wyroków?

Czy TK nie publikuje swoich wyroków?

Czy TK nie publikuje swoich wyroków?

Ryszard Petru

Poseł
Polska 2050 Szymona Hołowni

Trybunał Konstytucyjny wydał już 8 wyroków w sprawach Polaków. One nie są publikowane. To nie jest tak,że tylko jeden jest niepublikowany, ten dotyczący trybunału, ale są kolejne.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Ostatnim wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który został opublikowany w Dzienniku Ustaw, jest wyrok z dnia 9 grudnia 2015 roku (sygn. akt K 35/15) [stan na 1.06.2016].

Pełna lista wyroków Trybunału Konstytucyjnego, które zostały wydane po tej dacie i oczekują na opublikowanie w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim jest dostępna na oficjalnej stronie internetowej TK. W sumie jest ich 10.

 1. 9 marca 2016r. – Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (sygn. akt K47/15).
 2. 6 kwietnia 2016r. – Podział gminy na okręgi wyborcze; odwołanie od orzeczenia Państwowej Komisji Wyborczej (sygn. akt P 5/14)
 3. 6 kwietnia 2016r. – Zasady przywrócenia funkcjonariuszy celnych do służby (sygn. akt P 2/14)
 4. 6 kwietnia 2016r. – Zwrot kosztów procesowych; wynagrodzenie pełnomocnika – zwrot podatku VAT (sygn. akt SK 67/13)
 5. 21 kwietnia 2016r. – Zakres immunitetu parlamentarnego (sygn. akt K 2/14)
 6. 26 kwietnia 2016r. – Kierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową; upoważnienie ustawowe (sygn. akt U 1/15)
 7. 11 maja 2016r. – Referendum lokalne; nadzwyczajny tryb postępowania o ochronę dóbr osobistych w kampanii referendalnej (sygn. akt SK 16/14)
 8. 17 maja 2016r. – Zwrot kosztów procesu (sygn. akt SK 37/14)
 9. 25 maja 2016r. – Zasady wpisywania zabytków ruchomych na Listę Skarbów Dziedzictwa; zasady przejęcia zabytku ruchomego na własność Skarbu Państwa (sygn. akt Kp 2/15)
 10. 25 maja 2016r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych (Kp 5/15)

Wypowiedź Ryszarda Petru padła w dniu 25 maja 2015 roku, jeszcze przed opublikowaniem dwóch ostatnich wyroków z listy powyżej.
W związku z tym wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!