Czas czytania: około min.

Czy TK ograniczył belgijskie służby specjalne?

24.03.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

fot. Adam Guz / Kancelaria Premiera

Prawda

Uzasadnienie

Prawo, co do którego zgodności z konstytucją orzekał belgijski Trybunał, zostało wprowadzone w 2013 roku, w oparciu o dyrektywę Unii Europejskiej dotyczącą retencji danych komunikacyjnych.

Zgodnie z dyrektywą, państwa członkowskie musiałyby przechowywać dane telekomunikacyjne przez okres od 6 do 24 miesięcy. Warto przy tym zauważyć, iż transpozycja dyrektywy do krajowych porządków prawnych państw członkowskich została zakwestionowana przez niektóre państwa członkowskie.

Według danych Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 2014 r. opinię o jej niekonstytucyjności wygłosiły trybunały w Austrii, Polsce i Rumunii. Wątpliwości miał także Trybunał Konstytucyjny Irlandii, który wraz z TK Austrii zwrócił się w tej sprawie z zapytaniem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Po rozpatrzeniu sprawy, 8 kwietnia 2014r., TSUE orzekł, iż wspomniana wcześniej dyrektywa UE dotycząca retencji danych telekomunikacyjnych jest nieważna, ponieważ łamie prawa zawarte w Karcie Praw Podstawowych.

W czerwcu 2015 roku belgijski Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż prawo zmuszające dostawców usług internetowych i operatorów sektora telekomunikacyjnego do zatrzymywania danych ich klientów na potrzeby ewentualnego śledztwa jest niezgodne z konstytucją ponieważ narusza podstawowe prawo do prywatności.

Oznacza to, iż decyzja Trybunału Konstytucyjnego Belgii stanowi niejako pokłosie decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

O wyroku Trybunału informowały między innymi: Jurist, PCWorld, oraz portal Flanders Today.

Wyrok (w języku francuskim) można znaleźć na oficjalnej stronie Trybunału.

W związku z powyższym wypowiedź została uznana za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub