Strona główna Wypowiedzi Czy TK ograniczył belgijskie służby specjalne?

Czy TK ograniczył belgijskie służby specjalne?

Czy TK ograniczył belgijskie służby specjalne?

Zbigniew Ziobro

Poseł
Suwerenna Polska

Tam właśnie [w Belgii- przyp.red.] w zeszłym roku Trybunał Konstytucyjny (…) wydał orzeczenie, które  ograniczyło istotnie możliwości belgijskich służb specjalnych w pozyskiwaniu takich danych.

Polskie Radio Program III, 23.03.2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Polskie Radio Program III, 23.03.2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawo, co do którego zgodności z konstytucją orzekał belgijski Trybunał, zostało wprowadzone w 2013 roku, w oparciu o dyrektywę Unii Europejskiej dotyczącą retencji danych komunikacyjnych.

Zgodnie z dyrektywą, państwa członkowskie musiałyby przechowywać dane telekomunikacyjne przez okres od 6 do 24 miesięcy. Warto przy tym zauważyć, iż transpozycja dyrektywy do krajowych porządków prawnych państw członkowskich została zakwestionowana przez niektóre państwa członkowskie.

Według danych Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 2014 r. opinię o jej niekonstytucyjności wygłosiły trybunały w Austrii, Polsce i Rumunii. Wątpliwości miał także Trybunał Konstytucyjny Irlandii, który wraz z TK Austrii zwrócił się w tej sprawie z zapytaniem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Po rozpatrzeniu sprawy, 8 kwietnia 2014r., TSUE orzekł, iż wspomniana wcześniej dyrektywa UE dotycząca retencji danych telekomunikacyjnych jest nieważna, ponieważ łamie prawa zawarte w Karcie Praw Podstawowych.

W czerwcu 2015 roku belgijski Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż prawo zmuszające dostawców usług internetowych i operatorów sektora telekomunikacyjnego do zatrzymywania danych ich klientów na potrzeby ewentualnego śledztwa jest niezgodne z konstytucją ponieważ narusza podstawowe prawo do prywatności.

Oznacza to, iż decyzja Trybunału Konstytucyjnego Belgii stanowi niejako pokłosie decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

O wyroku Trybunału informowały między innymi: Jurist, PCWorld, oraz portal Flanders Today.

Wyrok (w języku francuskim) można znaleźć na oficjalnej stronie Trybunału.

W związku z powyższym wypowiedź została uznana za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!