Strona główna Wypowiedzi Czy Turcja dostała od UE pieniądze za przyjmowanie migrantów?

Czy Turcja dostała od UE pieniądze za przyjmowanie migrantów?

Czy Turcja dostała od UE pieniądze za przyjmowanie migrantów?

Gabriela Morawska-Stanecka

Senator

Oczywiście pamiętamy również, że Erdoğan za powstrzymanie emigrantów bierze 6 mld euro od Unii Europejskiej.

Wywiad polityczny, 23.08.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Wywiad polityczny, 23.08.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • W marcu 2016 roku doszło do porozumienia między Turcją a Unią Europejską, w ramach którego Ankara w dwóch transzach otrzymała 6 mld euro w ramach unijnego Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji.
 • Współpraca miała na celu kompleksowe zaspokajanie potrzeb uchodźców przyjmowanych w Turcji. Instrument koncentrował się na pomocy humanitarnej, edukacji, zarządzaniu migracjami, zdrowiu, infrastrukturze komunalnej oraz wsparciu społeczno-gospodarczym.
 • W praktyce oznaczało to, że Turcja zobowiązała się do utrzymania na swoim terytorium uchodźców z Syrii i innych krajów. Wypowiedź Gabrieli Morawskiej-Staneckiej oceniamy zatem jako prawdziwą.

Kontekst wypowiedzi

W dniu 23 sierpnia Gabriela Morawska-Stanecka, wicemarszałek Senatu z klubu parlamentarnego Lewicy, była gościem programu „Wywiad polityczny” TOK FM. Głównym tematem była sytuacja uchodźców na polsko-białoruskiej granicy koło miejscowości Usnarz Górny oraz działania polskiego rządu. W trakcie rozmowy stwierdziła, że w 2015/2016 kryzys uchodźczy przyniósł finansowe korzyści dla Rosji oraz Turcji, np. prezydent Erdoğan za powstrzymanie migrantów dostał od Unii Europejskiej (UE) 6 mld euro. Gabriela Morawska-Stanecka zasugerowała, że podobny cel przyświeca obecnym działaniom prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki.

Porozumienie Ankary z Brukselą

Położenie geograficzne Turcji sprawia, że jest to pierwszy kraj, do którego trafia wielu uchodźców i migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu. Na terytorium Turcji obecnie znajdują się 4 mln migrantów, z czego 3,6 mln stanowią Syryjczycy.

18 marca 2016 roku szefowie państw UE i Turcji uzgodnili, że konieczne jest zakończenie nielegalnej migracji z Turcji do UE. Postanowiono zastąpić ją legalnymi sposobami przesiedlania uchodźców do Unii Europejskiej.

W ramach tego postanowienia ustalono m.in., że:

 • Turcja podejmie wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec otwarciu nowych szlaków morskich lub lądowych dla nielegalnej migracji z Turcji do UE,
 • gdy nielegalne przekraczanie granic między Turcją a UE zostanie zakończone lub zostanie znacznie ograniczone, uruchomiony zostanie program dobrowolnego przyjęcia humanitarnego,
 • Turcja otrzyma wypłatę 3 mld euro w ramach Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji (the Facility for Refugees in Turkey),
 • gdy zasoby te zostaną w pełni wykorzystane, UE zmobilizuje dodatkowe środki finansowe na rzecz Instrumentu o dodatkowe 3 mld euro do końca 2018 roku.

W kwestii wypłat środków unijnych ustalono, że pierwsza transza (3 mld euro) zostanie wypłacona do końca 2017 roku, a druga, także w wysokości 3 mld euro, miała zostać przekazana pod koniec 2019 roku. 17 grudnia 2020 roku Komisja Europejska zawarła ostatnie osiem umów w ramach budżetu operacyjnego Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji. Dokonano także podsumowania podjętych dotychczas działań:

 • ponad 1,7 mln uchodźców w otrzymało wsparcie za pośrednictwem Sieci Bezpieczeństwa Socjalnego w Sytuacjach Nadzwyczajnych (Emergency Social Safety Net – ESSN). Program ten zapewnia pomoc pieniężną najbiedniejszym syryjskim uchodźcom mieszkającym w Turcji w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb,
 • Program Warunkowych Transferów Pieniężnych na Rzecz Edukacji (Conditional Cash Transfers for Education programme – CCTE) zapewnia wsparcie rodzinom, których dzieci regularnie uczęszczają do szkoły. W ramach tego programu w grudniu 2020 roku ponad 620 tys. dzieci uchodźców miało zapewnioną edukację,
 • w 177 ośrodkach zdrowia dla migrantów zatrudnionych jest ponad 3 400 pracowników służby zdrowia. Przeprowadzono 13 mln konsultacji dotyczących opieki zdrowotnej, a noworodkom i kobietom w ciąży przekazano ponad 4 mln dawek szczepień,
 • w odpowiedzi na kryzys COVID-19 w Turcji zmobilizowano 98 mln euro wsparcia, w szczególności dla uchodźców znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji.

Pełną listę projektów, za które wypłacono pieniądze w ramach Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji (the Facility for Refugees in Turkey), można znaleźć tutaj.

Przedłużone porozumienie

Kilka dni po tym, jak zawarto ostatnie umowy w ramach budżetu operacyjnego Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji, zapadła decyzja o przedłużeniu współpracy. 23 grudnia 2020 roku Komisja Europejska poinformowała, że współpraca z Ankarą potrwa jeszcze do 2022 roku. Komisarz ds. zarządzania kryzysowego Janez Lenarčič przekonywał, że potrzeby humanitarne uchodźców w Turcji utrzymują się, a pandemia koronawirusa pogłębia je jeszcze bardziej. W ramach przedłużonej współpracy realizowane będą następujące działania:

 • Sieć bezpieczeństwa socjalnego w sytuacjach nadzwyczajnych (ESSN) zapewni ponad 1,8 mln uchodźców comiesięczną pomoc pieniężną w celu zaspokojenia ich podstawowych potrzeb (program wdrażany przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca we współpracy z Tureckim Czerwonym Półksiężycem),
 • warunkowe transfery pieniężne na rzecz edukacji (CCTE), czyli największy finansowany przez UE program edukacji humanitarnej, zapewniający wsparcie rodzinom, których dzieci regularnie uczęszczają do szkoły. W 2021 roku pomoc w kontynuowaniu nauki ma zostać udzielona 700 tys. dzieci uchodźców. Program jest realizowany przez UNICEF we współpracy z Tureckim Czerwonym Półksiężycem.

Rozszerzony program współpracy nie jest już realizowany w ramach Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji, ale z budżetu Unii Europejskiej.

 

Artykuł powstał w ramach projektu „Fakty w debacie publicznej”, realizowanego z dotacji programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!