Czas czytania: około min.

Czy TVP musi zapraszać wszystkich kandydatów na debatę prezydencką?

27.04.2020 godz. 18:57

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wypowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza oceniamy jako prawdę, ponieważ Kodeks wyborczy nakłada na Telewizję Polską obowiązek przeprowadzenia debaty pomiędzy kandydatami w wyborach prezydenckich.

Zgodnie z art. 120. ustawy z dnia 5 lipca 2011 roku Kodeks wyborczy Telewizja Polska ma obowiązek przeprowadzania debat pomiędzy przedstawicielami komitetów wyborczych, które zarejestrowały swoje listy we wszystkich okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu lub w wyborach do Parlamentu Europejskiego, oraz pomiędzy kandydatami w przypadku wyborów prezydenckich.

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 lipca 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania debat przez Telewizję Polską Spółkę Akcyjną precyzuje, że Telewizja Polska ma obowiązek zorganizowania przynajmniej jednej debaty w okresie ostatnich dwóch tygodni przed wyborami. Ponadto każdy z przedstawicieli lub kandydatów powinien mieć zapewnione równe warunki udziału w debacie poprzez:

  • umożliwienie wzięcia udziału w takiej samej liczbie debat,
  • zapewnienie równego czasu na wypowiedzi,
  • zapewnienie tej samej godziny rozpoczęcia emisji debat z tolerancją ±15 minut,
  • poinformowanie przedstawicieli lub kandydatów o terminie i tematach debaty co najmniej na 48 godzin przed emisją,
  • przeprowadzenie debaty bez udziału publiczności w studiu.

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.