Strona główna Wypowiedzi Czy V4 handluje z Niemcami więcej niż Francja?

Czy V4 handluje z Niemcami więcej niż Francja?

Czy V4 handluje z Niemcami więcej niż Francja?

Witold Waszczykowski

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Prawo i Sprawiedliwość

Jeśli dla Niemców jesteśmy interesem i Niemcy handlują z nami na wyższym poziomie niż z Rosją, jeśli Niemcy handlują z Grupą Wyszehradzką na wyższym poziomie niż z Francją, to Amerykanie to też dostrzegają.

Poranna rozmowa w RMF FM, 17.06.2019 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Poranna rozmowa w RMF FM, 17.06.2019 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Najnowszy raport Destatis (niemieckiego odpowiednika GUS-u) na temat handlu zagranicznego w roku 2017 podaje, że obrót wynosi:
1) w handlu z Polską 110 557 mln € (w tym eksport o wartości 59 537 mln € i import wart 51 020 mln €)
2) w handlu z Federacja Rosyjską 57 268 mln € (w tym eksport o wartości 25 857 mln € i import wart 31 411 mln €).


Na podstawie tych danych pierwszą część wypowiedzi należy uznać za prawdziwą.

Na podstawie tego samego raportu sprawdźmy dane dotyczące wartości handlu z:
1) Polską: 110 557 mln € (w tym eksport o wartości 59 537 mln € i import wart 51 020 mln €)
2) Węgrami: 51 206 mln € (w tym eksport o wartości 24 947 mln € i import wart 26 259 mln €)
3) Czechami: 87 882 mln € (w tym eksport o wartości 41 627 mln € i import wart 46 255 mln €)
4) Słowacją: 28 288 mln € (w tym eksport o wartości 13 392 mln € i import wart 14 896).


Wyniki te dają całej Grupie Wyszehradzkiej handel z RFN na poziomie 277 933 mln € (w tym eksport o wartości 139 503 mln € i import wart 138 430 mln €).

Niemiecki handel z Francją ma zaś wartość 169 276 mln € (w tym eksport o wartości 105 208 mln € i import wart 64 168 mln €).

Druga część wypowiedzi również jest prawdziwa. Uznajemy więc całą wypowiedź za prawdziwą – niemiecki handel z Polską wart jest więcej niż ten z Rosją, a ten z Grupą Wyszehradzką niż ten z Francją.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!