Czy V4 handluje z Niemcami więcej niż Francja?

09.07.2019

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Najnowszy raport Destatis (niemieckiego odpowiednika GUS-u) na temat handlu zagranicznego w roku 2017 podaje, że obrót wynosi:
1) w handlu z Polską 110 557 mln € (w tym eksport o wartości 59 537 mln € i import wart 51 020 mln €)
2) w handlu z Federacja Rosyjską 57 268 mln € (w tym eksport o wartości 25 857 mln € i import wart 31 411 mln €).


Na podstawie tych danych pierwszą część wypowiedzi należy uznać za prawdziwą.

Na podstawie tego samego raportu sprawdźmy dane dotyczące wartości handlu z:
1) Polską: 110 557 mln € (w tym eksport o wartości 59 537 mln € i import wart 51 020 mln €)
2) Węgrami: 51 206 mln € (w tym eksport o wartości 24 947 mln € i import wart 26 259 mln €)
3) Czechami: 87 882 mln € (w tym eksport o wartości 41 627 mln € i import wart 46 255 mln €)
4) Słowacją: 28 288 mln € (w tym eksport o wartości 13 392 mln € i import wart 14 896).


Wyniki te dają całej Grupie Wyszehradzkiej handel z RFN na poziomie 277 933 mln € (w tym eksport o wartości 139 503 mln € i import wart 138 430 mln €).

Niemiecki handel z Francją ma zaś wartość 169 276 mln € (w tym eksport o wartości 105 208 mln € i import wart 64 168 mln €).

Druga część wypowiedzi również jest prawdziwa. Uznajemy więc całą wypowiedź za prawdziwą – niemiecki handel z Polską wart jest więcej niż ten z Rosją, a ten z Grupą Wyszehradzką niż ten z Francją.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.