Strona główna Wypowiedzi Czy VAT wpływa do budżetu Polski?

Czy VAT wpływa do budżetu Polski?

Czy VAT wpływa do budżetu Polski?

Mariusz Błaszczak

Nawet 3% PKB ponad 50 mld zł. nie wpływa z podatku VAT do budżetu naszego kraju.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

MFW w raporcie „Administracja podatkowa – wyzwania modernizacyjne i priorytety strategiczne”(str. 7) ze stycznia 2015r. podaje dane, które mówią o tym, iż w 2012r. tzw. „luka podatkowa” wyniosła od 36,4 do 58,5 mld PLN (2,3–3,7 procent PKB).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Zostań naszym patronem!

Każda, nawet najmniejsza, lecz regularna kwota pomaga nam poprawiać jakość debaty publicznej.

Wpłacam regularnie

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy