Czas czytania: około min.

Czy w krajach muzułmańskich funkcjonuje konwencja antyprzemocowa?

16.03.2017 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet jest Konwencją Rady Europy z 11.05.2016 roku podpisaną w Istambule.

Została podpisana przez 36 państw przez członków Rady Europy oraz państwa poza członkowskie m.in: Kanadę, Watykan, USA, Japonię oraz Meksyk. Turcja ratyfikowała konwencję 14.03.2012 roku,a została ogłoszona 1.08.2014 roku. Albania ratyfikowała Konwencję 4.02.2013 roku, a została ogłoszona 1.08.2014 roku.

Konwencja podzielona jest na XII rozdziałów. Każdy z nich stanowi  o innym aspekcie zapobiegania, zwalczania oraz karania za przemoc wobec kobiet. Potępia wszelkie formy przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, a jednym z jej celów jest stworzenie Europy wolnej od przemocy wobec kobiet. Za jeden z priorytetów stawia sobie skoordynowaną współpracę międzynarodową w celu zwalczania przemocy, wsparcie i pomoc organizacjom, instytucjom, które zajmują się zapobieganiem i zwalczaniem przemocy, a także pomagają kobietom, które padły ofiarami przemocy.Stanowi również o mechanizmach monitorujących nie tylko skalę przemocy, ale również efekty wdrażania postanowień Konwencji. Sygnatariuszami konwencji jest 36 państw.

Turcja liczy ponad 67 milionów ludzi. Oficjalne dane wskazują, że 99% społeczeństwa to muzułmanie, odłamu Sunnickiego. W Albanii odsetek muzułmanów wynosi 57% całej populacji.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub