Strona główna Wypowiedzi Czy w Polsce jest najmniej urodzeń od 15 lat oraz najwięcej zgonów od II wojny światowej?

Czy w Polsce jest najmniej urodzeń od 15 lat oraz najwięcej zgonów od II wojny światowej?

Czy w Polsce jest najmniej urodzeń od 15 lat oraz najwięcej zgonów od II wojny światowej?

Robert Biedroń

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Nowa Lewica

Mamy najmniej urodzeń dzieci od 15 lat, najwięcej zgonów od II wojny światowej.

Salon Polityczny Trójki, 18.01.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Salon Polityczny Trójki, 18.01.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Kontekst wypowiedzi

Robert Biedroń był gościem programu „Salon Polityczny” na antenie Polskiego Radia Trójka w dniu 18 stycznia 2021 roku. W czasie rozmowy europoseł zwrócił uwagę na – jak sam to określił – „katastrofę demograficzną”, która trwa w Polsce. Stan ten ma być ignorowany przez rząd, który woli zajmować się aborcją.

Liczba urodzeń 

Dane dotyczące liczby urodzeń oraz zgonów zbierane są przez Główny Urząd Statystyczny. Znajdziemy je w „Roczniku Demograficznym 2020” – tablica przeglądowa nr I „Ważniejsze dane o liczbie ludności, ruchu naturalnym i migracjach (1946—2019)” – oraz w analizie „Sytuacja społeczno-gospodarcza w kraju w 2020 r.”, w tabeli nr 3 „Podstawowe dane demograficzne”. Statystyki (liczone w tysiącach) odnoszą się do lat 1946-2020 (dla roku 2020 dysponujemy danymi szacunkowymi).

Dane z ostatnich 15 lat (przedział czasowy 2006-2020) prezentuje poniższy wykres.

Jak widzimy, liczba urodzeń w 2020 roku – zgodnie ze słowami Roberta Biedronia – była najniższa na przestrzeni ostatnich 15 lat.

Liczba zgonów w Polsce po II wojnie światowej

W analizie drugiej części wypowiedzi należy zestawić dane dotyczące zgonów z lat 1946-2020. Przedstawiamy je na poniższym wykresie.

Liczba zgonów w Polsce systematycznie wzrasta, począwszy od lat 60. Szczyt został osiągnięty w roku 2020, w którym umarło 477 tys. osób.

Dane przywołane przez Roberta Biedronia znajdują potwierdzenie w statystykach Głównego Urzędu Statystycznego, dlatego wypowiedź oceniamy jako prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!