Czas czytania: około min.

Czy w Polsce rośnie liczba samobójstw wśród młodzieży?

04.06.2020 godz. 8:12

Wypowiedź

fot. Adrian Tync / Wikimedia / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ / modyfikacje demagog.org.pl

Manipulacja

Uzasadnienie

Wypowiedź Rafała Trzaskowskiego oceniamy jako manipulację, ponieważ rośnie liczba prób samobójczych wśród dzieci w wieku szkolnym oraz prób samobójczych przeprowadzanych w szkołach i uniwersytetach, jednak maleje liczba prób samobójczych zakończonych zgonem.

Samobójstwa w szkołach

Rafał Trzaskowski twierdzi, że rośnie liczba samobójstw popełnianych przez uczniów. Dane na ten temat podaje Komenda Główna Policji w podziale na różne kategorie. W kontekście poruszonej kwestii sięgniemy do podziału ze względu na wiek oraz na miejsce samobójstwa. Na wstępie należy jeszcze zaznaczyć, że nie wszystkie próby samobójcze kończą się zgonem. Z tego powodu Policja wyróżnia „samobójstwa”, czyli świadome i umyślne spowodowanie własnego zgonu, oraz „próby samobójcze”, które są świadomym i umyślnym działaniem mającym na celu spowodowanie swojej śmierci.

Od 2017 roku statystyki podają, ile samobójstw miało miejsce w szkołach i uczelniach. Jest to więc nieco większy zakres od wskazanego w wypowiedzi (sama szkoła).

Samobójstw popełnionych w szkołach i na uczelniach było więc:

 • 5 w 2019 roku,
 • 7 w 2018 roku,
 • 7 w 2017 roku.

Natomiast wszystkich prób samobójczych w szkołach i na uczelniach było:

 • 80 w 2019 roku,
 • 48 w 2018 roku,
 • 57 w 2017 roku.

Samobójstwa dzieci w wieku szkolnym

W dłuższej perspektywie możemy przeanalizować dane podzielone nie ze względu na miejsce samobójstwa, a ze względu na wiek. Patrząc na kategorie 7-12 oraz 13-18 lat, a więc – w przybliżeniu – najbardziej odpowiadające wieku szkolnemu, samobójstw było:

 • 98 w 2019 roku,
 • 97 w 2018 roku,
 • 116 w 2017 roku,
 • 103 w 2016 roku,
 • 119 w 2015 roku.

Osoby w tym wieku wykonały jednocześnie wszystkich prób samobójczych:

 • 951 w 2019 roku,
 • 772 w 2018 roku,
 • 730 w 2017 roku,
 • 475 w 2016 roku,
 • 481 w 2015 roku.

Na podstawie powyższych danych widać więc, że rośnie liczba prób samobójczych wśród dzieci w wieku szkolnym oraz tych przeprowadzonych w szkołach i na uczelniach. Jednocześnie maleje liczba samobójstw dzieci w wieku szkolnym, które zakończyły się zgonem. Liczba samobójstw popełnionych w szkołach i na uczelniach nie rośnie, ale ich liczba jest tak mała, że ciężko w takim wypadku mówić o tendencji malejącej. Ponieważ rośnie liczba prób samobójczych, ale spada liczba samobójstw zakończonych zgonem, wypowiedź Rafała Trzaskowskiego uznajemy za manipulację.

Polska na tle Unii Europejskiej

Eurostat podaje informacje na temat zgonów w podziale na przyczynę śmierci oraz wiek. Jedną z kategorii jest zgon z powodu umyślnego samookaleczenia. W Polsce w 2016 roku w ten sposób zginęło 6,57 na 100 tys. osób w wieku 15-19 lat oraz 0,28 na 100 tys. osób w wieku poniżej 15 lat.

Wśród dzieci poniżej 15. roku życia najwięcej zginęło w ten sposób na Litwie, gdzie wskaźnik wyniósł 0,95 dziecka na 100 tys. dzieci. Biorąc pod uwagę przedział wiekowy 15-19 lat, sytuacja jest najbardziej niepokojąca w Irlandii i Norwegii, gdzie wskaźnik wyniósł w 2016 roku odpowiednio 10,21 i 10,13 dziecka na 100 tys. dzieci w tym wieku. Najniższy wskaźnik zanotowano w Portugalii, gdzie w 2016 roku jedynie 1,79 dziecka na 100 tys. zginęło przez umyślne samookaleczenie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.