Strona główna Wypowiedzi Czy wartość polskiego eksportu przewyższa wartość eksportu Rosji?

Czy wartość polskiego eksportu przewyższa wartość eksportu Rosji?

Czy wartość polskiego eksportu przewyższa wartość eksportu Rosji?

Michał Kamiński

wicemarszałek Senatu
Unia Europejskich Demokratów

Polski eksport jest większy od eksportu rosyjskiego, nawet wliczając rosyjskie surowce naturalne.

Maciej Zakrocki przedstawia, 02.03.2022

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Maciej Zakrocki przedstawia, 02.03.2022

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

 • Zgodnie z danymi Banku Światowego w latach 2016–2020 roku wartość polskiego eksportu towarów i usług (w cenach stałych) ani razu nie była wyższa od eksportu towarów i usług Rosji. Każdego roku rosyjski eksport był większy od polskiego o ponad 100 mld dolarów.
 • Co więcej, z danych Banku Światowego wynika, że Polski eksport w cenach stałych nigdy nie był wyższy od eksportu Rosji od roku 1995.
 • Z kolei według Federalnej Służby Celnej Rosji w 2021 roku rosyjski eksport towarów wyniósł 493,3 mld dolarów (ceny bieżące). 
 • Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego obroty towarowe handlu zagranicznego wyniosły w polskim eksporcie w 2021 roku 339,3 mld dolarów w cenach bieżących.
 • W latach 2016–2020 wartość eksportu rosyjskiego (w cenach bieżących) również przewyższała wartość eksportu polskiego.
 • Wartość rosyjskiego eksportu w ostatnich latach zarówno w cenach bieżących, jak i stałych jest wyższa niż wartość polskiego eksportu. W związku z tym wypowiedź Michała Kamińskiego za fałszywą.

Wykorzystana szansa Polski

2 marca gościem programu „Maciej Zakrocki przedstawia” na antenie TOK FM był Michał Kamiński. W kontekście wojny w Ukrainie poruszono temat możliwego wstąpienia do Unii Europejskiej nie tylko Ukrainy, ale również Gruzji i Mołdawii.

Zdaniem polityka osłabienie pozycji Rosji, które nastąpi w najbliższych latach, otwiera historyczną szansę dla tych państw. Polska w latach 90. taką szansę wykorzystała. Wybraliśmy właściwy, zachodni kierunek rozwoju gospodarczego oraz politycznego. 

Dowodem na słuszność tej drogi jest porównanie potencjału ekonomicznego Polski i Federacji Rosyjskiej. Według wicemarszałka Senatu polski eksport jest większy od eksportu rosyjskiego, wliczając nawet rosyjskie surowce naturalne.

Rosyjski eksport w 2021 roku był wart prawie 500 mld dolarów

Według danych Federalnej Służby Celnej Rosji w 2021 roku rosyjski eksport wyniósł 493,3 mld dolarów i wzrósł o niemal 46 proc. w porównaniu z rokiem 2020. Udział krajów Wspólnoty Niepodległych Państw stanowił 13,1 proc., a tzw. dalszej zagranicy – 86,9 proc. Wartość rosyjskiego eksportu w poprzednich latach wyniosła:

 • 2020 roku: 337,2 mld dolarów,
 • w 2019 roku: 424,6 mld dolarów, 
 • 2018 roku: 449,6 mld dolarów, 
 • w 2017 roku: 357,8 mld dolarów,
 • w 2016 roku: 285,7 mld dolarów.

Surowce naturalne odgrywają główną rolę

Podstawą rosyjskiego eksportu są produkty paliwowo-energetyczne. Ich udział w strukturze towarowej eksportu wyniósł w 2021 roku 54,3 proc. (w 2020 roku – 49,7 proc., w 2019 roku – 62,1 proc., a w 2018 roku – 63,8 proc.). W porównaniu do 2020 roku wartość towarów paliwowo-energetycznych wzrosła o 59,3 proc., podczas gdy wolumen fizyczny utrzymał się na tym samym poziomie. 

Wartość eksportu gazu naturalnego wyniosła w ostatnim roku 55,5 mld dolarów, gazu skroplonego – 7,3 mld dolarów, ropy naftowej – 110 mld dolarów, produktów naftowych – 70 mld dolarów, a węgla i koksu – 18,6 mld dolarów.

Udział w rosyjskim eksporcie metali i pochodzących z nich wyrobów w roku 2021 wyniósł 10,4 proc., przemysł chemiczny to 7,7 proc., żywność – 7,3 proc., maszyny i sprzęt – 6,6 proc., drewno i wyroby celulozowo-papiernicze to z kolei 3,5 proc.

Polski eksport rośnie, jednak wciąż jest mniejszy od rosyjskiego

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego obroty towarowe handlu zagranicznego wyniosły w eksporcie w 2021 roku 1 305,2 mld zł w cenach bieżących, co odpowiadało 339,3 mld dolarów.

W porównaniu z rokiem 2020 jest to znaczny wzrost. Wówczas wartość eksportu wyniosła 272,7 mld dolarów (1 062,5 mld zł). W poprzednich latach dane przedstawiały się następująco:

 •  2019 rok: 267,1 mld dolarów, 
 •  2018 rok: 264,8 mld dolarów, 
 •  2017 rok: 231,6 mld dolarów,
 •  2016 rok: 205,0 mld dolarów.

W latach 2016–2021 nie było roku, w którym polski eksport byłby większy od eksportu rosyjskiego.

Niemcy głównym kierunkiem dla polskich towarów

Największy udział w polskim eksporcie ogółem w zeszłym roku miał handel z krajami rozwiniętymi – 86,3 proc. (w tym UE – 74,8 proc.), natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 5,8 proc. 

Zdecydowanie najwięcej eksportujemy do Niemiec (udział w całości eksportu to 28,7 proc.). Kolejne miejsca zajmują: Czechy (5,9 proc.), Francja (5,7 proc.), Wielka Brytania (5,1 proc.) i Włochy (4,6 proc.). 

Rosja jest na miejscu siódmym, biorąc pod uwagę kierunki naszego eksportu (2,8 proc., wartość 9,5 mld dolarów), a wartość rosyjskiego importu wyniosła w zeszłym roku 20,1 mld dolarów, co plasuje ten kraj na trzecim miejscu w tej kategorii (6 proc. całego importu).

2021 roku 37 proc. polskiego eksportu stanowiły maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy, 18,3 proc. – towary przemysłowe sklasyfikowane głównie według surowca, 17,7 proc. – różne wyroby przemysłowe, 10,5 proc. – żywność i zwierzęta żywe, a 9,8 proc. – chemikalia i produkty pokrewne.

Różnice maleją przy cenach stałych

Statystyki dotyczące wartości eksportu poszczególnych państw prowadzi również Bank Światowy. W odróżnieniu od wyżej przedstawionych danych wyrażone są one w cenach stałych (rokiem bazowym jest rok 2015), a nie w cenach bieżących. 

Najbardziej aktualne statystyki obejmują rok 2020. W przypadku Federacji Rosyjskiej eksport w ostatnich latach wyniósł:

 • rok 2020: 431,5 mld dolarów,
 • rok 2019: 450,7 mld dolarów,
 • rok 2018: 447,6 mld dolarów,
 • rok 2017: 424,0 mld dolarów,
 • rok 2016: 403,8 mld dolarów.

Jeśli chodzi o wartość polskiego eksportu, to przedstawiał się on następująco:

 • rok 2020: 316,5 mld dolarów,
 • rok 2019: 316,1 mld dolarów,
 • rok 2018: 300,5 mld dolarów,
 • rok 2017: 281,0 mld dolarów,
 • rok 2016: 256,3 mld dolarów.

Źródło: Bank Światowy

Jak widać, od 1995 roku polski eksport w cenach stałych nigdy nie był wyższy od eksportu rosyjskiego.

Ceny stałe a ceny bieżące

Ceny stałe to ceny z określonego okresu (tzw. roku bazowego), które są wykorzystywane do ustalania zmian fizycznych wskaźników ekonomicznych – w tym wypadku eksportu. Posłużenie się cenami stałymi umożliwia wykluczenie z przeprowadzonego porównania wpływu inflacji.

Ceny stałe pokazują więc, jak faktycznie zwiększyła się wielkość eksportu, pomijając przy tym wzrost cen towarów, w jakich są sprzedawane.

Analizy z uwzględnieniem cen stałych są niezwykle istotne, szczególnie gdy bierze się pod uwagę długie przedziały czasowe, na przestrzeni których miały miejsce znaczące zmiany wartości nominalnych w powiązaniu z wysoką inflacją.

Z kolei ceny bieżące, jak wskazuje już sama nazwa, to wartości stosowane w chwili dokonywania transakcji kupna-sprzedaży.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!