Strona główna Wypowiedzi Czy na likwidację azbestu potrzeba 200 lat?

Czy na likwidację azbestu potrzeba 200 lat?

Czy na likwidację azbestu potrzeba 200 lat?

Henryk Kowalczyk

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Program (likwidacji azbestu – przyp. Demagog) ustanowiony został chyba w 2003 r. i przewidywał likwidację całkowicie azbestu do 2032 r. Natomiast gdy zajrzałem do raportu Najwyższej Izby Kontroli, który był ogłoszony w 2016 r., a oceniał realizację tego programu za lata 2009–2014, to Najwyższa Izba Kontroli oceniła realizację tego programu absolutnie negatywnie, wskazując, że jeśli działalibyśmy w takim tempie, w jakim wówczas usuwano azbest, potrzebowalibyśmy jeszcze 200 lat, a nie okresu do 2032 r.

Posiedzenie Sejmu, 13.06.2019 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 13.06.2019 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

W czerwcu 2016 roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała informację o wynikach kontroli realizacji “Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Celem Programu jest wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych i środowiskowych spowodowanych azbestem, poprzez jego sukcesywne usuwanie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. Azbest jest zaliczany do substancji o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla człowieka.

Realizację programu NIK oceniła negatywnie, uznając, że dotychczasowy przebieg realizacji Programu oraz stopień zaangażowania odpowiedzialnych organów zapowiada niedotrzymanie terminu jego zakończenia.

Jak można przeczytać we wspomnianej publikacji:

Według szacunków Najwyższej Izby Kontroli, przy dotychczasowym tempie usuwania wyrobów zawierających azbest, prace te mogą się zakończyć za około 200 lat.

Przewidywania NIK co do zakończenia Programu sięgały dokładnie 2211 roku (196 lat), przy założeniu, że w ciągu 13 lat usunięto 6,6% azbestu. Szacunek ten potwierdziło kilka jednostkowych kontroli w gminach. Tylko jedna z nich miała szansę na realizację Programu do 2032 roku.

Wypowiedź Henryka Kowalczyka zawiera dwie nieścisłości, nie wpływające jednak na merytorykę wypowiedzi i jej ostateczną ocenę:

  1. Badany przez NIK Program Oczyszczania Kraju z Azbestu został uchwalony przez Radę Ministrów nie w roku 2003, lecz 14 lipca 2009 roku. W latach 2003-2007 realizowany był inny program: “Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski”, uchwalony przez Radę Ministrów 14 maja 2002 roku. Program wzięty pod lupę NIK, choć w praktyce stanowi jego kontynuację, w sensie formalnym jest oddzielnym od poprzedniego.
  2. NIK oceniała realizację Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu nie w latach 2009-2014, lecz 2009-2015.

Zgodnie z powyższym, uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!