Czas czytania: około min.

Czy na likwidację azbestu potrzeba 200 lat?

14.06.2019 godz. 15:04

Wypowiedź

fot. gov.pl / CC BY-NC-ND 3.0 PL / modyfikacje demagog.org.pl

Prawda

Uzasadnienie

W czerwcu 2016 roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała informację o wynikach kontroli realizacji “Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Celem Programu jest wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych i środowiskowych spowodowanych azbestem, poprzez jego sukcesywne usuwanie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. Azbest jest zaliczany do substancji o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla człowieka.

Realizację programu NIK oceniła negatywnie, uznając, że dotychczasowy przebieg realizacji Programu oraz stopień zaangażowania odpowiedzialnych organów zapowiada niedotrzymanie terminu jego zakończenia.

Jak można przeczytać we wspomnianej publikacji:

Według szacunków Najwyższej Izby Kontroli, przy dotychczasowym tempie usuwania wyrobów zawierających azbest, prace te mogą się zakończyć za około 200 lat.

Przewidywania NIK co do zakończenia Programu sięgały dokładnie 2211 roku (196 lat), przy założeniu, że w ciągu 13 lat usunięto 6,6% azbestu. Szacunek ten potwierdziło kilka jednostkowych kontroli w gminach. Tylko jedna z nich miała szansę na realizację Programu do 2032 roku.

Wypowiedź Henryka Kowalczyka zawiera dwie nieścisłości, nie wpływające jednak na merytorykę wypowiedzi i jej ostateczną ocenę:

  1. Badany przez NIK Program Oczyszczania Kraju z Azbestu został uchwalony przez Radę Ministrów nie w roku 2003, lecz 14 lipca 2009 roku. W latach 2003-2007 realizowany był inny program: “Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski”, uchwalony przez Radę Ministrów 14 maja 2002 roku. Program wzięty pod lupę NIK, choć w praktyce stanowi jego kontynuację, w sensie formalnym jest oddzielnym od poprzedniego.
  2. NIK oceniała realizację Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu nie w latach 2009-2014, lecz 2009-2015.

Zgodnie z powyższym, uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub