Strona główna Wypowiedzi Czy przestępczość maleje, a liczba aresztowań tymczasowych wzrasta?

Czy przestępczość maleje, a liczba aresztowań tymczasowych wzrasta?

Czy przestępczość maleje, a liczba aresztowań tymczasowych wzrasta?

Magdalena Biejat

Wicemarszałkini Senatu
Partia Razem

W 2015 r. mieliśmy 4 tys. decyzji o tymczasowym aresztowaniu, w 2019 było ich już 8,5 tys., pomimo że przestępczość maleje.

Fakty po Faktach, 09.08.2020

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Fakty po Faktach, 09.08.2020

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

W 2015 roku liczba osób aresztowanych tymczasowo wyniosła 4 162, a w 2019 roku – 8 520. Liczba przestępstw w 2019 roku spadła minimalnie w porównaniu z rokiem 2015 o 3 222 (0,4 proc.). Należy jednak podkreślić, że w latach 2016-2019 liczba przestępstw z roku na roku rosła. Wyrażenie „przestępczość maleje”, którego użyła w wypowiedzi posłanka, sugeruje trend. Ten natomiast jest odwrotny, ponieważ od 2016 roku liczba przestępstw rośnie. Z tego względu wypowiedź uznajemy za manipulację.

Areszt tymczasowy

Osoba aresztowana tymczasowo definiowana jest jako osoba, która jest podejrzana lub oskarżona o popełnienie przestępstwa, a Sąd wydał wobec niej postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego, jakim jest areszt tymczasowy. Celem takiego aresztu jest ochrona postępowania karnego przed groźbą podejmowania przez osobę podejrzaną lub oskarżoną o przestępstwo bezprawnych działań zmierzających do utrudnienia procesu karnego.

Osoby aresztowane tymczasowo w ostatnich latach

W 2015 roku było 4 162 tymczasowo aresztowanych osób (młodocianych i dorosłych), natomiast w 2019 roku – 8 520. Od 2010 roku dane te przedstawiały się następująco:

 • 2010 – 8 389,
 • 2011- 8 159,
 • 2012 – 7 009,
 • 2013 – 6 589,
 • 2014 – 6 238,
 • 2015 – 4 162,
 • 2016 – 5 396,
 • 2017 – 7 239,
 • 2018 – 7 360,
 • 2019 – 8 520.

Jak wynika z powyższych danych, w latach 2010-2015 liczba osób aresztowanych spadała, jednak od 2015 roku znów widać coroczny wzrost.

Przestępczość

W 2015 roku w Polsce stwierdzono ogółem 799 779 przestępstw, natomiast w 2019 roku było ich 796 557, czyli tylko o 3 222 mniej. W poszczególnych latach sytuacja wyglądała następująco:

 • 2010 – 1 138 523,
 • 2011 – 1 159 554,
 • 2012 – 1 119 803,
 • 2013 – 1 061 238,
 • 2014 – 867 855,
 • 2015 – 799 779,
 • 2016 – 748 459,
 • 2017 – 753 963,
 • 2018 – 768 049,
 • 2019 – 796 557.

Z danych wynika więc, że w latach 2011-2016 liczba przestępstw malała, jednak od 2016 roku znów rośnie. W latach 2016-2019 był to wzrost o 48 098 przypadków.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!