Strona główna Wypowiedzi Czy z roku na rok kolejki do lekarzy specjalistów są dłuższe?

Czy z roku na rok kolejki do lekarzy specjalistów są dłuższe?

Czy z roku na rok kolejki do lekarzy specjalistów są dłuższe?

Mariusz Błaszczak

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Najwyższa Izba Kontroli pokazuje, że z roku na rok kolejki do lekarzy specjalistów są dłuższe.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Według raportu NIK z grudnia 2014 r. dotyczącego realizacji zadań NFZ w ramach planu finansowego na rok 2013  dostęp do świadczeń publicznych w porównaniu z latami poprzednimi uległ pogorszeniu na co wskazują rosnące kolejki do lekarzy. Szczególnej analizie została poddana opieka specjalistyczna. W raporcie zostało również zaznaczone,  że w ciągu najbliższych kilku lat zmniejszanie kolejek do lekarzy może być utrudnione z uwagi na wzrost kosztów leczenia osób powyżej 65 roku życia.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!