Strona główna Wypowiedzi Czy za kryzys konstytucyjny odpowiada PO?

Czy za kryzys konstytucyjny odpowiada PO?

Czy za kryzys konstytucyjny odpowiada PO?

Marcelina Zawisza

Posłanka
Partia Razem

Nawet Komisja Wenecka uznała, że za kryzys konstytucyjny odpowiada też PO, która wyciągnęła pierwszą cegiełkę z ładu konstytucyjnego w Polsce.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Punkt 121. opinii Komisji Weneckiej mówi, że obecny konflikt dotyczący składu Trybunału Konstytucyjnego powstał w wyniku działań poprzedniego Sejmu („It is obvious that the current conflict over the composition of the Constitutional Tribunal originated from the actions of the previous Sejm.”). Punkt 126. wskazuje, że „z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego RP wynika, że zarówno działania poprzedniego, jak i obecnego rządu były niezgodne z konstytucją. W punkcie 136. również zostało podane, że obecny konflikt konstytucyjny ma źródło w działaniach poprzedniego rządu („A solution to the current conflict over the composition of the Constitutional Tribunal, which originated from the actions of the previous Sejm, must be found.”). W związku z tym wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!