Czas czytania: około min.

Czy za rządów PiSu wzrosła przemoc?

19.08.2019 godz. 10:29

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Joanna Kluzik-Rostkowska twierdzi, że wzrost przemocy w Polsce od 2015 roku to około 30%. Nie podaje jednak przykładów konkretnych artykułów Kodeksu karnego dotyczących przestępstw przemocowych, które miałyby potwierdzać tę tezę, zatem celem jej weryfikacji sprawdziliśmy statystyki wybranych przestępstw związanych z przemocą.

Główny Urząd Statystyczny podaje w Małym Roczniku Statystycznym 2019 liczbę przestępstw stwierdzonych przez policję i prokuraturę w zakończonych postępowaniach przygotowawczych. Dla poszczególnych kwalifikacji przestępstw związanych z przemocą dane w latach 2015–2018 kształtowały się następująco.

Największy wzrost (o 13% z 1226 do 1 381) zanotowano w przypadku stwierdzanych przez organy ścigania gwałtów. W 2018 roku dokonano 551 zabójstw, czyli o 4% więcej niż w roku 2015 (528).

Natomiast w omawianym okresie zmniejszyła się liczba dokonywanych rozbojów (o 38% z 6 082 do 3745), kradzieży rozbójniczych (o 9% z 1 146 do 1 048) i wymuszeń rozbójniczych (o 29% z 670 do 478). Optymistycznie prezentuje się także liczba przestępstw zakwalifikowanych w art. 158 i 159 k.k. (udział w bójce lub pobiciu), która zmniejszyła się z 4 766 do 3 878 (o 19%). Na uwagę zasługuje zmniejszająca się, według policyjnych statystyk, ogólna liczba ofiar przemocy domowej z 97 501 do 88 133 (o 9,6%) w latach 2015-2018.

Obecnie Główny Urząd Statystyczny nie przedstawił jeszcze najnowszych danych dla wszystkich najważniejszych kwalifikacji przestępstw związanych z przemocą, dlatego w przypadku poniższych czynów karalnych analizę opieramy na Roczniku Statystycznym 2018.  

W latach 2015-2017 wzrosła o 16% (z 9 511 do 11 053) liczba stwierdzonych przestępstw kwalifikowanych w art. 156 i 157 k.k. (uszczerbek na zdrowiu). W tym samym okresie wystąpiło o 11% (wzrost z 14 380 do 15 968) więcej przypadków znęcania się nad członkiem rodziny lub inną osobą zależną. Z policyjnych statystyk wynika, że nieznacznie (o 1% z 1846 do 1 869) zwiększyła się liczba stwierdzonych przypadków znęcania się nad zwierzętami.

W analizowanym okresie o 7% zmniejszyła się liczba stwierdzanych naruszeń nietykalności cielesnej lub czynnych napaści na funkcjonariusza publicznego. Z danych przedstawionych przez Prokuraturę Krajową wynika, że zmniejszyła się także liczba stwierdzonych przestępstw dokonywanych z pobudek rasistowskich, antysemickich lub ksenofobicznych z 1 548 do 1 415 (o 6%). Ponadto w 2017 roku liczba nieletnich, wobec których orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub kary w związku z czynami karalnymi, które rozpatrujemy w analizie wypowiedzi poseł Joanny Kluzik-Rostkowskiej wyniosła 2 692, czyli o 18% mniej niż w roku 2015 (3 270).

W żadnej z wybranych przez nas kategorii przestępstw związanych z przemocą nie odnotowano po 2015 roku wzrostu rzędu 30%. 

Omawiane statystyki przedstawia poniższa tabela:

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub