Strona główna Wypowiedzi Czy Zatoka Gdańska została zanieczyszczona?

Czy Zatoka Gdańska została zanieczyszczona?

Czy Zatoka Gdańska została zanieczyszczona?

Kacper Płażyński

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

To skażenie (związane z awarią oczyszczalni ścieków “Czajka” – przyp. Demagog), już jak wiemy z doniesień medialnych, dotarło również do Zatoki Bałtyckiej, co potwierdzają badania epidemiologiczne.

TVP Info, 11.09.2019

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

TVP Info, 11.09.2019

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Przeprowadzone badanie epidemiologiczne wykazało nieznaczne przekroczenie norm dla bakterii z grupy Escherichia coli na jednym kąpielisku, jednak na pozostałych kąpieliskach normy nie zostały przekroczone.

Badanie epidemiologiczne, o którym mówi Kacper Płażyński, zostało wykonane przez akredytowane laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kwidzynie. W dniu 6 września 2019 roku pobrane zostały próbki wody z Zatoki Gdańskiej z miejsc, w których znajdują się kąpieliska Gdańsk-Świbno, Gdańsk-Sobieszewo, Gdańsk-Stogi, Mikoszewo oraz Jantar. Badania wykazały odpowiedniość wymaganiom sanitarnym dla bakterii z grupy Enterokoków w każdym z badanych terenów oraz nieznaczne przekroczenie normy dla obecności bakterii Escherichia coli w kąpielisku na Stogach, wynoszące 1120 NPL/100 ml (norma 1000 NPL). Natomiast w żadnej innej miejscowości nie stwierdzono przekroczenia norm dla bakterii z grupy Escherichia coli.

Wypowiedź Kacpra Płażyńskiego uznajemy za fałszywą, ponieważ przeprowadzone badanie nie wykazało zanieczyszczenia wód Zatoki Gdańskiej w związku z awarią oczyszczalni ścieków „Czajka”.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!