Czas czytania: około min.

Czy Zatoka Gdańska została zanieczyszczona?

23.09.2019 godz. 17:50

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Przeprowadzone badanie epidemiologiczne wykazało nieznaczne przekroczenie norm dla bakterii z grupy Escherichia coli na jednym kąpielisku, jednak na pozostałych kąpieliskach normy nie zostały przekroczone.

Badanie epidemiologiczne, o którym mówi Kacper Płażyński, zostało wykonane przez akredytowane laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kwidzynie. W dniu 6 września 2019 roku pobrane zostały próbki wody z Zatoki Gdańskiej z miejsc, w których znajdują się kąpieliska Gdańsk-Świbno, Gdańsk-Sobieszewo, Gdańsk-Stogi, Mikoszewo oraz Jantar. Badania wykazały odpowiedniość wymaganiom sanitarnym dla bakterii z grupy Enterokoków w każdym z badanych terenów oraz nieznaczne przekroczenie normy dla obecności bakterii Escherichia coli w kąpielisku na Stogach, wynoszące 1120 NPL/100 ml (norma 1000 NPL). Natomiast w żadnej innej miejscowości nie stwierdzono przekroczenia norm dla bakterii z grupy Escherichia coli.

Wypowiedź Kacpra Płażyńskiego uznajemy za fałszywą, ponieważ przeprowadzone badanie nie wykazało zanieczyszczenia wód Zatoki Gdańskiej w związku z awarią oczyszczalni ścieków „Czajka”.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.