Strona główna Wypowiedzi Czy zostały stworzone ramy prawne przeciwdziałające problemom współczesnego świata?

Czy zostały stworzone ramy prawne przeciwdziałające problemom współczesnego świata?

Czy zostały stworzone ramy prawne przeciwdziałające problemom współczesnego świata?

Jan Szyszko

Prawo i Sprawiedliwość

Zostały stworzone ramy prawne ku temu, aby przeciwdziałać tym procesom, które zostały zarysowane w 1992 roku na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro. Te ramy prawne zostały ustanowione w formie trzech głównych konwencji gospodarczych świata: klimatycznej ONZ, o ochronie bioróżnorodności oraz o upustynnieniu.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Agendzie 21, dokumencie powstałym w trakcie Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro, zawarto szereg problemów współczesnego świata, związanych głównie ze zrównoważonym rozwojem, zmianami klimatycznymi, ubóstwem, zdrowiem i ochroną środowiska.

Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie klimatu ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych – związane z konwencją są następujące później protokoły określające limity emisji, m.in. słynny protokół z Kioto.

Konwencja o różnorodności biologicznej ma na celu ochronę różnorodności biologicznej i zrównoważone użytkowanie jej elementów.

Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia określa zasady i cele zapobiegania i/lub zmniejszenie degradacji ziemii a także jej rekultywację.

Każda z konwencji zobowiązuje sygnatariuszy do tworzenia systemów krajowych (także prawnych) mających w założeniu doprowadzić do osiągnięcia celów konwencji.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!