Strona główna Wypowiedzi Dochód rozporządzalny. Polska z największym wzrostem w OECD

Dochód rozporządzalny. Polska z największym wzrostem w OECD

Dochód rozporządzalny. Polska z największym wzrostem w OECD

Jarosław Kaczyński

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Niedawno OECD opublikowało taki ranking państw Unii Europejskiej, należących do OECD, bo nie wszystkie należą, który określa, jak wygląda strata, no albo też wzrost, jeżeli chodzi o dochód rozporządzalny w rodzinach, w poszczególnych państwach. Wiecie Państwo, kto jest na pierwszym miejscu? Kto zwiększył ten dochód, a nie zmniejszył, mimo tego strasznego (…) kryzysu? (…) Polska!

Konwencja programowa PiS, 13.05.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Konwencja programowa PiS, 13.05.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • Zgodnie z danymi opublikowanymi przez OECD Polska odnotowała w zeszłym roku największy wzrost realnego dochodu rozporządzalnego wśród 21 sklasyfikowanych państw OECD.
 • Polska ze wzrostem 2,8 proc. była liderem wśród 16 uwzględnionych krajów Unii Europejskiej.
 • Nasz kraj znalazł się wśród tych nielicznych, w których odnotowano wzrost dochodu rozporządzalnego. Tuż za Polską uplasowały się Portugalia (1,5 proc.), Węgry (1,2 proc.) i Holandia (1 proc.).
 • W związku z tym wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego oceniamy jako prawdę. 
 • W 2022 roku dochód rozporządzalny na jedną osobę wynosił 2 249,79 zł miesięcznie.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) na początku maja opublikowała dane dotyczące dochodu rozporządzalnego w poszczególnych państwach członkowskich za 2022 rok. Większość krajów nie zaliczy poprzedniego roku do udanych.

Udostępnione dane wskazują, że w ponad połowie państw odnotowano spadek dochodu rozporządzalnego. Pozytywnie wyróżnia się tutaj tylko kilka krajów, w tym Polska.

Od początku. Czym jest dochód rozporządzalny?

Dochód rozporządzalny to środki, które członkowie gospodarstw domowych mogą przeznaczyć na wydatki oraz oszczędności (po zapłaceniu już należnych podatków i składek). Stąd też  dochód ten nazywany jest dochodem do dyspozycji.

Na dochód rozporządzalny składają się wynagrodzenia otrzymywane przez członków gospodarstw domowych, jak też inne świadczenia (np. emerytury czy zasiłki socjalne).

Statystyki OECD wskazują, że w 2022 roku realny dochód rozporządzalny per capita (z uwzględnieniem wzrostu cen) głównie malał. Wzrost odnotowano tylko w kilku państwach, a największy – w Polsce (2,8 proc.), w Portugalii (1,5 proc.), na Węgrzech (1,2 proc.) i w Holandii (1 proc.).

Za to największy spadek zaliczyło Chile, które zakończyło rok z wynikiem -15 proc. Drugi najgorszy wynik należy do Stanów Zjednoczonych, gdzie dochód rozporządzalny zmalał o 6 proc.

Polska wypadła najlepiej z państw UE 

Jeżeli chodzi o państwa, które należą zarówno do OECD, jak i do Unii Europejskiej, to w tej grupie liderem jest również Polska. Oprócz naszego kraju wzrost zanotowały Portugalia (1,5 proc.), Węgry (1,2 proc.), Holandia (1 proc.), Dania (0,2 proc.) i Francja (0,1 proc.). 

Za to największy spadek zaobserwowano w Hiszpanii (-3,8 proc.), Finlandii i Czechach (-2,9 proc.), Słowenii (-2,4 proc.) i Belgii (-2,1 proc.).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!