Strona główna Wypowiedzi Dopłaty dla rolników – o jakich kwotach możemy mówić?

Dopłaty dla rolników – o jakich kwotach możemy mówić?

Dopłaty dla rolników – o jakich kwotach możemy mówić?

Janusz Korwin-Mikke

Konfederacja

Trzeba powiedzieć jasno, rolnicy nie chcą wcale dopłat. Chcą, żeby się Unia od nich odczepiła.(…) Wtedy sobie rolnicy poradzą bez tych 200 zł od hektara.

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Dopłaty bezpośrednie dla rolników, nazywane stawkami płatności bezpośredniej nie wynoszą 200 zł od hektara. Są one uzależnione od kilku czynników, a najważniejszym z nich jest rodzaj produkcji i stopnień ochrony środowiska. Otrzymanie  wsparcia w ramach Jednolitej Płatności Obszarowej (JPO), przysługuje tym rolnikom, którzy prowadzą działalność rolniczą na co najmniej 1 hektarze gruntów. Wyjątek stanowią rolnicy, którzy mają mniej niż 1 ha użytków rolnych, lecz posiadają bydło, krowy, owce czy kozy, a więc przysługuje im płatność związana z produkcją. Kwota dopłat JPO w 2014 roku wynosiła 910.87 zł/ha.

Rodzaje płatności Koperta finansowa

w mln PLN

Planowane stawki płatności
Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) 12 859,396 910,87  zł/ha
Płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 rok (płatność niezwiązana z produkcją) 2,105 1 000,39 zł/ha
Płatność uzupełniająca do skrobi (płatność niezwiązana z produkcją) 36,094 351,69 zł/tonę
Płatność uzupełniająca do tytoniu (płatność niezwiązana z produkcją)
– tytoń jasny z grupy odmian Virginia 103,019 4,53 zł/kg
– tytoń pozostały 57,821 3,18 zł/kg
Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) 28,052 165,55 zł/tonę
Oddzielna płatność z tytułu owoców miękkich 46,120 1 569,76 zł/ha
Oddzielna płatność z tytułu cukru (płatność cukrowa) 665,876 53,61 zł/tonę
Płatność do krów 190,498 595,30 zł/szt.
Płatność do owiec 8,033 125,32 zł/szt.
Specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych 125,328 556,37 zł/ha
Płatność do tytoniu -Virginia 77,629
Płatność do tytoniu – Burley 35,176
Płatność do tytoniu – tytoń ciemny 8,490

W 2014 roku po raz ostatni obowiązywały stare zasady  przyznawania  płatności  bezpośrednich. Wypłata płatności bezpośrednich rozpoczęły się, zgodnie z obowiązującym prawem, od 1 grudnia 2014 r., a zakończy 30 czerwca 2015 r. Europejski Bank Centralny ogłosił 30 września 2014r. oficjalny kurs euro, zgodnie z którym będy przeliczane i wypłacane płatności bezpośrednie za 2014 rok. Kurs ten wynosił 4,1776 złotych za euro. Maksymalna łączna kwota przeznaczona na dopłaty bezpośrednie w Polsce za 2014 r. wynosiła ok. 3,409 mld euro, tj. ok. 14,243 mld złotych.

Od 2015 roku będą obowiązywały nowe zasady przyznawania dopłat bezpośrednich. Jedną z nich jest wprowadzenie obowiązku dywersyfikacji upraw. Dotyczy on tylko tych rolników, którzy posiadają grunty orne o powierzchni powyżej 10 ha, czyli ok. 17% gospodarzy. Rolnicy ci, aby otrzymać dopłaty bezpośrednie za 2015 rok w pełnej, należnej im wysokości, muszą bezwzględnie przestrzegać obowiązku dywersyfikacji upraw. Dywersyfikacja polega na obowiązkowym wprowadzeniu, w zależności od powierzchni gospodarstwa, kilku rodzajów upraw. I tak, jeżeli rolnik posiada grunty orne o powierzchni od powyżej 10 ha do 30 ha, wówczas musi prowadzić na nich przynajmniej dwie uprawy, przy czym główna uprawa nie może zajmować więcej niż 75% całego areału. Natomiast w przypadku gdy powierzchnia gruntów ornych jest większa niż 30 ha taki rolnik musi wprowadzić tam trzy uprawy. Wielkość areału pierwszej uprawy nie może przekraczać 75% całkowitej powierzchni, a dwóch upraw łącznie 95%.

źródło: SZCZEGÓŁOWY OPIS SYSTEMU PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH W POLSCE W LATACH 2015-2020

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!