Czas czytania: około min.

Dopłaty dla rolników – o jakich kwotach możemy mówić?

20.02.2015 godz. 0:00

Wypowiedź

fot. Adrian Grycuk/CC BY-SA 3.0-pl/Wikimedia Commons / modyfikacje demagog.org.pl

Fałsz

Uzasadnienie

Dopłaty bezpośrednie dla rolników, nazywane stawkami płatności bezpośredniej nie wynoszą 200 zł od hektara. Są one uzależnione od kilku czynników, a najważniejszym z nich jest rodzaj produkcji i stopnień ochrony środowiska. Otrzymanie  wsparcia w ramach Jednolitej Płatności Obszarowej (JPO), przysługuje tym rolnikom, którzy prowadzą działalność rolniczą na co najmniej 1 hektarze gruntów. Wyjątek stanowią rolnicy, którzy mają mniej niż 1 ha użytków rolnych, lecz posiadają bydło, krowy, owce czy kozy, a więc przysługuje im płatność związana z produkcją. Kwota dopłat JPO w 2014 roku wynosiła 910.87 zł/ha.

Rodzaje płatnościKoperta finansowa

w mln PLN

Planowane stawki płatności
Jednolita Płatność Obszarowa (JPO)12 859,396910,87  zł/ha
Płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 rok (płatność niezwiązana z produkcją)2,1051 000,39 zł/ha
Płatność uzupełniająca do skrobi (płatność niezwiązana z produkcją)36,094351,69 zł/tonę
Płatność uzupełniająca do tytoniu (płatność niezwiązana z produkcją)
– tytoń jasny z grupy odmian Virginia103,0194,53 zł/kg
– tytoń pozostały57,8213,18 zł/kg
Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów)28,052165,55 zł/tonę
Oddzielna płatność z tytułu owoców miękkich46,1201 569,76 zł/ha
Oddzielna płatność z tytułu cukru (płatność cukrowa)665,87653,61 zł/tonę
Płatność do krów190,498595,30 zł/szt.
Płatność do owiec8,033125,32 zł/szt.
Specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych125,328556,37 zł/ha
Płatność do tytoniu -Virginia77,629
Płatność do tytoniu – Burley35,176
Płatność do tytoniu – tytoń ciemny8,490

W 2014 roku po raz ostatni obowiązywały stare zasady  przyznawania  płatności  bezpośrednich. Wypłata płatności bezpośrednich rozpoczęły się, zgodnie z obowiązującym prawem, od 1 grudnia 2014 r., a zakończy 30 czerwca 2015 r. Europejski Bank Centralny ogłosił 30 września 2014r. oficjalny kurs euro, zgodnie z którym będy przeliczane i wypłacane płatności bezpośrednie za 2014 rok. Kurs ten wynosił 4,1776 złotych za euro. Maksymalna łączna kwota przeznaczona na dopłaty bezpośrednie w Polsce za 2014 r. wynosiła ok. 3,409 mld euro, tj. ok. 14,243 mld złotych.

Od 2015 roku będą obowiązywały nowe zasady przyznawania dopłat bezpośrednich. Jedną z nich jest wprowadzenie obowiązku dywersyfikacji upraw. Dotyczy on tylko tych rolników, którzy posiadają grunty orne o powierzchni powyżej 10 ha, czyli ok. 17% gospodarzy. Rolnicy ci, aby otrzymać dopłaty bezpośrednie za 2015 rok w pełnej, należnej im wysokości, muszą bezwzględnie przestrzegać obowiązku dywersyfikacji upraw. Dywersyfikacja polega na obowiązkowym wprowadzeniu, w zależności od powierzchni gospodarstwa, kilku rodzajów upraw. I tak, jeżeli rolnik posiada grunty orne o powierzchni od powyżej 10 ha do 30 ha, wówczas musi prowadzić na nich przynajmniej dwie uprawy, przy czym główna uprawa nie może zajmować więcej niż 75% całego areału. Natomiast w przypadku gdy powierzchnia gruntów ornych jest większa niż 30 ha taki rolnik musi wprowadzić tam trzy uprawy. Wielkość areału pierwszej uprawy nie może przekraczać 75% całkowitej powierzchni, a dwóch upraw łącznie 95%.

źródło: SZCZEGÓŁOWY OPIS SYSTEMU PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH W POLSCE W LATACH 2015-2020

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub