Czas czytania: około min.

Dorota Rutkowska o liczbie wakatów w polskiej policji

08.12.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W celu uzyskania danych statystycznych związanych z liczbą wakatów w polskiej Policji, złożyliśmy wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej do Komendy Głównej Policji.

otrzymanej odpowiedzi wynika, że podana przez posłankę Dorotę Rutkowską liczba 6276 wakatów na dzień 1 lipca 2018 r. jest równa liczbie wakatów wyłącznie w Komendzie Stołecznej Policji, Komendach Wojewódzkich, szkołach Policji oraz Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Zgodnie z “Meldunkiem o stanie kadr Policji na dzień 1 lipca 2018 r.” liczba wakujących stanowisk funkcjonariuszy polskiej Policji wyniosła łącznie 6623. Przywołany meldunek, oprócz wakatów z Komendy Stołecznej Policji, Komend Wojewódzkich, szkół Policji oraz Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, uwzględnia także wakaty w Komendzie Głównej Policji, Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, Centralnym Biurze Śledczym Policji, Biurze Spraw Wewnętrznych Policji oraz Rezerwie etatowej Komendy Głównej Policji i tym samym stanowi zupełny zbiór wakatów policyjnych.

W świetle przedstawionych danych statystycznych, wypowiedź Doroty Rutkowskiej uznajemy za prawdziwą – posłanka przywołuje prawidłową liczbę wakatów, choć ograniczonych zakresowo do głównych jednostek policyjnych (różnica pomiędzy zbiorem częściowym a zupełnym wynosi 347 wakatów). Ponadto, użyty przez nią przyimek “blisko” w pierwszym zdaniu poddanym analizie, pozwala uznać całą wypowiedź za zaokrąglenie mieszczące się w granicach języka potocznego.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.