Strona główna Wypowiedzi Dorota Rutkowska o liczbie wakatów w polskiej policji

Dorota Rutkowska o liczbie wakatów w polskiej policji

Dorota Rutkowska o liczbie wakatów w polskiej policji

Dorota Rutkowska

Platforma Obywatelska
W polskiej policji brakuje blisko 6 tys. funkcjonariuszy. Z danych Komendy Głównej Policji według stanu na dzień 1 lipca tego roku wynika, że w całym kraju było aż 6276 wakatów.

Posiedzenie Sejmu, 5.12.2018

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 5.12.2018

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

W celu uzyskania danych statystycznych związanych z liczbą wakatów w polskiej Policji, złożyliśmy wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej do Komendy Głównej Policji.

otrzymanej odpowiedzi wynika, że podana przez posłankę Dorotę Rutkowską liczba 6276 wakatów na dzień 1 lipca 2018 r. jest równa liczbie wakatów wyłącznie w Komendzie Stołecznej Policji, Komendach Wojewódzkich, szkołach Policji oraz Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Zgodnie z “Meldunkiem o stanie kadr Policji na dzień 1 lipca 2018 r.” liczba wakujących stanowisk funkcjonariuszy polskiej Policji wyniosła łącznie 6623. Przywołany meldunek, oprócz wakatów z Komendy Stołecznej Policji, Komend Wojewódzkich, szkół Policji oraz Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, uwzględnia także wakaty w Komendzie Głównej Policji, Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, Centralnym Biurze Śledczym Policji, Biurze Spraw Wewnętrznych Policji oraz Rezerwie etatowej Komendy Głównej Policji i tym samym stanowi zupełny zbiór wakatów policyjnych.

W świetle przedstawionych danych statystycznych, wypowiedź Doroty Rutkowskiej uznajemy za prawdziwą – posłanka przywołuje prawidłową liczbę wakatów, choć ograniczonych zakresowo do głównych jednostek policyjnych (różnica pomiędzy zbiorem częściowym a zupełnym wynosi 347 wakatów). Ponadto, użyty przez nią przyimek “blisko” w pierwszym zdaniu poddanym analizie, pozwala uznać całą wypowiedź za zaokrąglenie mieszczące się w granicach języka potocznego.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!