Strona główna Wypowiedzi Dzietność Polek w Wielkiej Brytanii ponad inne nacje? Brak danych

Dzietność Polek w Wielkiej Brytanii ponad inne nacje? Brak danych

Dzietność Polek w Wielkiej Brytanii ponad inne nacje? Brak danych

Tomasz Grodzki

Senator
Platforma Obywatelska

Polki w Wielkiej Brytanii rodzą dzieci jako najbardziej dzietna nacja.

Gość Radia ZET, 22.06.2023

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Gość Radia ZET, 22.06.2023

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

 • Współczynnik dzietności to liczba dzieci, które przeciętnie urodzi kobieta w wieku rozrodczym. Zgodnie z danymi brytyjskiego urzędu statystycznego w 2011 roku w Anglii i Walii bardziej dzietne od Polek były m.in. kobiety z Pakistanu, Bangladeszu, Indii i Sri Lanki.
 • Aktualne dane za 2021 rok są przedstawione bez podziału na narodowość i dotyczą jedynie Anglii i Walii. Dane o dzietności w Szkocji zostaną opublikowane dopiero jesienią.
 • Na podstawie danych statystycznych możemy obecnie określić jedynie liczbę dzieci urodzonych przez matki Polki w niektórych częściach Zjednoczonego Królestwa. W Anglii i Walii w 2021 roku kobiety pochodzące z Polski urodziły 13 373 dzieci.
 • Dla porównania: w Anglii i Walii ponad 15 tys. dzieci urodziły Hinduski, Pakistanki i Rumunki. Kobiety urodzone w Zjednoczonym Królestwie urodziły ich ponad 400 tys.
 • Według danych z 2019 roku wśród osób mieszkających w Szkocji, a pochodzących spoza Wielkiej Brytanii, to kobiety z Polski urodziły najwięcej dzieci. Jednak nie znamy liczby tych dzieci.
 • W Irlandii Północnej, biorąc pod uwagę osoby spoza Zjednoczonego Królestwa, w 2021 roku więcej dzieci od Polek (345) urodziły tylko obywatelki Republiki Irlandii (596).
 • Na podstawie dostępnych źródeł nie da się ustalić, czy polskie kobiety są najbardziej dzietną grupą w Wielkiej Brytanii. Z tego powodu wypowiedź Tomasza Grodzkiego uznajemy za nieweryfikowalną.

Ta analiza powstała we współpracy Stowarzyszenia Demagog z Radiem ZET w ramach factcheckingowego projektu przedwyborczego.

Coraz mniej dzieci rodzi się w Polsce

Jak wynika z najnowszych danych GUS (tabl. 7), w Polsce w 1. kwartale br. urodziło się 71,5 tys. dzieci. Liczba ta jest o 3 tys. dzieci  mniejsza w porównaniu z 1. kwartałem roku 2022. Z kolei w całym roku 2022 urodziło się 305,1 tys. dzieci, a w 2021 roku:  331,5 tys.

Do problemu spadającej liczby urodzeń odniósł się marszałek Senatu Tomasz Grodzki w programie Gość Radia ZET”. Polityk zauważył, że jest to problem, który wymaga długoletniej naprawy. Stwierdził przy tym, że Polki są najbardziej dzietną nacją w Wielkiej Brytanii. 

Ile Polek i Polaków jest w Wielkiej Brytanii?

Według danych udostępnionych przez brytyjski Narodowy Urząd Statystyczny (ONS) szacuje się, że od czerwca 2020 roku do czerwca 2021 roku (tabl. 2.4) w Wielkiej Brytanii przebywało 696 tys. osób polskiej narodowości. Jedynym krajem Zjednoczonego Królestwa, w którym obywatele polscy nie byli największą grupą obcokrajowców, była Irlandia Północna. W tej części Zjednoczonego Królestwa wśród obywateli niebrytyjskich dominowały osoby z sąsiedniej Republiki Irlandii.

Z tego samego zbioru danych możemy wyczytać (tabl. 2.6.), że spośród mieszkańców Wielkiej Brytanii, którzy nie identyfikują się z brytyjską narodowością, mimo że urodzili się na Wyspach, najwięcej było właśnie Polaków. Drudzy w kolejności byli Rumuni (ok. 29 tys.), a podium zamknęli Portugalczycy (ok. 28 tys.).

Tych informacji nie można interpretować w ten sposób, że spośród obcokrajowczyń to Polki urodziły najwięcej dzieci. Ktoś, kto identyfikuje się z polską narodowością, nie musiał urodzić się z matki Polki. ONS wyjaśnia, że narodowość jest określana jedynie na podstawie deklaracji.

Jak wysoki jest współczynnik dzietności Polek? Brak aktualnych danych

Tomasz Grodzki powiedział, że Polki są najbardziej dzietną nacją w Wielkiej Brytanii. Współczynnik dzietności określa liczbę dzieci, które przeciętnie urodzi kobieta w wieku rozrodczym. Niestety, najnowsze dane na temat dzietności poszczególnych nacji, które udostępnia ONS, pochodzą z 2011 roku. Na dodatek obejmują jedynie Anglię i Walię.

Zgodnie z tymi danymi w 2011 roku kobiety urodzone w Polsce, a mieszkające w Anglii i Walii, osiągnęły dzietność na poziomie 2,2 (tabl. 5). W tym samym czasie w Polsce, według Głównego Urzędu Statystycznego, współczynnik dzietności wynosił 1,3 (Rocznik Demograficzny 2012, s. 297).

W świetle tych danych Polki nie były najbardziej dzietną nacją. W Anglii i Walii w 2011 roku bardziej dzietne były m.in. kobiety z Pakistanu (3,8), Bangladeszu (3,3), Sri Lanki (2,6) i Indii (2,4).

Aktualne dane ONS za 2021 rok są przedstawione bez podziału na narodowości i wciąż dotyczą jedynie Anglii i Walii. Dane o dzietności w Szkocji zostaną opublikowane dopiero jesienią.

Ile jest w Wielkiej Brytanii dzieci urodzonych przez Polki?

Obecnie możemy tylko określić liczbę dzieci, które urodziły się w niektórych częściach Zjednoczonego Królestwa z kobiet urodzonych w Polsce. Co istotne, służby statystyczne wyraźnie zaznaczają, że nie chodzi tu o wszystkie kobiety, które identyfikują się jako Polki, a tylko o te, które same urodziły się w Polsce.

Anglii i Walii w 2021 roku kobiety z Polski urodziły 13 373 dzieci (tab. 2). Najwięcej urodziły kolejno Hinduski (15 260), Pakistanki (15 791), Rumunki (15 894) i oczywiście Brytyjki (445 055). Co więcej, jeśli spojrzymy na poprzednie lata, to zobaczymy, że w latach 2015–2021 liczba dzieci urodzonych przez Polki w Anglii lub Walii spadła o prawie 10 tys.

Choć Irlandia Północna nie należy do Wielkiej Brytanii, to postanowiliśmy ją uwzględnić w zestawieniu ze względu na jej przynależność do Zjednoczonego Królestwa. W 2021 roku zarejestrowano tam łącznie 22 071 narodzin. Okazuje się, że wśród dzieci spoza Zjednoczonego Królestwa najwięcej urodziło się dzieci z obywatelek Republiki Irlandii (596). Polki urodziły 345 dzieci i sklasyfikowały się tym samym na 2. miejscu. Trzecie były Litwinki z 212 urodzonymi dziećmi (tabela 3.22).

Brak danych dla Szkocji

Problem w określeniu, ile dzieci urodziło się z matek polskiego pochodzenia, mamy w przypadku Szkocji. Nie ma tam dostępnych statystyk dokładnie określających narodowość ani kraj pochodzenia matki. Ostatnie dostępne dane wskazują, że w 2019 roku urodziło się tam łącznie 49 863 dzieci.

Szkockie służby statystyczne podają, że w 2019 roku 8 proc. dzieci zostało urodzonych przez kobiety spoza Wielkiej Brytanii. Wśród nich Polki urodziły najwięcej dzieci. Nie dysponujemy jednak liczbą tych urodzeń.

Poza brakiem precyzyjnych danych problemem jest także brak ich aktualizacji. 2019 roku w Szkocji zanotowano obecność 80 tys. Polaków. 2020 liczba ta wzrosła do 92 tys., jednak 2021 spadła do ok. 62 tys. Wiadomo jedynie, że od czerwca 2020 roku do czerwca 2021 roku urodziło się 46 700 dzieci. Jednak nie wiadomo, ile w tym okresie dzieci urodziło się z kobiet o polskiej narodowości. Dokładnych danych należy się spodziewać jesienią 2023 roku.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!