Czas czytania: około min.

Eksport wieprzowiny do Rosji

04.04.2014 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według wstępnych danych GUS za rok 2013,opublikowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, eksport produktów rolno- spożywczych do Rosji wyniósł 1 252,2 mln euro, co czyni ją trzecim odbiorcą polskiego eksportu we wskazanym obszarze.

Nieprawdą jest też, że eksport wieprzowiny stanowi jedną szóstą eksportu produktów rolno- spożywczych do Rosji. Według danych GUS, na które powołuje się też MRiRW wmateriałach konferencyjnych dotyczących aktualnej sytuacji w zakresie występowania ASF (afrykańskiego pomoru świń), eksport wieprzowiny do Rosji za rok 2013 wynosił 99 411 tys. euro.

Co więcej, zgodnie z danymi GUS w obrębie handlu zagranicznego, łączny eksport warzyw i owoców, a także mleka i przetworów mlecznych do Rosji, nie zamyka się w kwocie miliarda euro, a kształtuje się następująco:

 

Eksport do Rosji w 2013 roku Wartość w euro
Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone 141.876.336
Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne 173.970.356
Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów 341.001.753
Łącznie: 656.848.445

 

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.