Strona główna Wypowiedzi Ekstradycja polskiego obywatela do USA

Ekstradycja polskiego obywatela do USA

Ekstradycja polskiego obywatela do USA

Jarosław Gowin

Porozumienie

Byłem pierwszym ministrem, który się zgodził na ekstradycję do USA naszego obywatela.

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Jak udało nam się ustalić, Jarosław Gowin był ministrem w trakcie wspomnianej przez niego ekstradycji – jednak postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte przez jego poprzednika, jeszcze w roku 2009. Sprawa zakończyła się wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego umożliwiającym ekstradycję, która finalnie miała miejsce w czasie kadencji Jarosława Gowina – trudno jednak uznać wykonanie decyzji jego poprzednika za „zgodzenie się na ekstradycję” – dlatego też wypowiedź tę uznaliśmy za manipulację, przypisującą niezgodne z prawdą wnioski do faktycznych wydarzeń.

Na podstawie orzeczenia Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 9 czerwca 2009 dopuszczającego możliwość ekstradycji do Stanów Zjednoczonych Randy’ego Craig’a Levine’a w celu przeprowadzenia postępowania karnego w sprawie 07-80128-CR-Hurley, dotyczącej oszustwa oraz orzekającego niedopuszczalność wydania skarżącego w cel przeprowadzenia postępowania karnego w sprawie 05-80089-CR-Cohn, dotyczącej fałszywego oświadczenia i krzywoprzysięstwa (sygn. akt III Kop 48/09), utrzymanego w mocy postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 28 lipca 2009r (sygn. akt II AKz 296/09), Minister Sprawiedliwości wydał dnia 24 sierpnia 2009r. postanowienie o wydaniu i częściowej

odmowie wydania państwu obcemu (Stanów Zjednoczonych) osoby ściganej (nr PR VI Oz 597/08/E). Zgodność przepisów dopuszczających ekstradycję z konstytucją została potwierdzona przez Trybunał Konstytucyjny w dniu 21 września 2011r. (sygn. akt SK 6/10)

We wspominanym okresie kiedy proces ekstradycji został zainicjowany, Ministrem Sprawiedliwości był Andrzej Czuma. Jarosław Gowin zajął wspomniany urząd dopiero w listopadzie 2011 roku, w chwilę po wznowieniu biegu ekstradycji wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego też, chociaż sama ekstradycja miała miejsce pod jego rządami, trudno uznać, by Jarosław Gowin faktycznie był pierwszym ministrem, który na wydanie polskiego obywatela wyraził zgodę – czynność ta została po prostu zakończona pod jego rządami.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!