Strona główna Wypowiedzi Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia

Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia

Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia

Jarosław Gowin

Porozumienie

Jest jeden kraj, gdzie w rankingach, takich europejskich rankingach satysfakcji ze służby zdrowia w ostatnich latach nastąpił skok…nastąpiła skokowa poprawa. Tym krajem jest Macedonia (…) zrobiła prostą rzecz – zinformatyzowała służbę zdrowia i natychmiast pojawiła się bardzo odczuwalna dla pacjentów poprawa.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z raportem Euro Health Consumer Index(Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia), który zajmuje się oceną służby zdrowia w krajach Europy pod kątem jej przyjazności i przydatności dla pacjenta. Macedonia w 2014 r. awansowała w rankingu z 27 na 16 miejsce i była to największa dotychczas odnotowana poprawa notowań. W dużej mierze stało się to dzięki wyeliminowaniu kolejek poprzez możliwość zapisywania się na wizyty w serwisie internetowym. Ranking Macedonii w ciągu jednego roku zmienił się z 555 punktów na 700 (maksymalnie można osiągnąć 1000). W najnowszym rankingu ma 699 punktów jednak spadła na 20 miejsce przez poprawę sytuacji w innych krajach.

Polska w rankingu zajmuje 31 miejsce na 35 notowanych krajów z 564 punktami.

bez-nazwy

Twórcy raportu biorą pod uwagę wiele czynników odnoszących się do służby zdrowia w poszczególnych krajach m.in. czasy oczekiwania na wizytę, wyniki leczenia, zapobieganie chorobom czy dostęp do leków.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!