Strona główna Wypowiedzi Ile wyniosła frekwencja w wyborach przedterminowych w gminie Jarosław?

Ile wyniosła frekwencja w wyborach przedterminowych w gminie Jarosław?

Ile wyniosła frekwencja w wyborach przedterminowych w gminie Jarosław?

Władysław Kosiniak-Kamysz

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej
Polskie Stronnictwo Ludowe

Znam dane z gminy Jarosław. Tam dwa tygodnie temu w pierwszej turze było ok 50% frekwencji, teraz było 30% frekwencji.

Facebook, 23.03.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Facebook, 23.03.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Frekwencja w gminie Jarosław w drugiej turze wyborów przedterminowych na wójta gminy wyniosła 28,44 procenta, podczas gdy frekwencja w pierwszej turze wyborów wyniosła 49,29 procenta. 

Zgodnie z terminarzem opublikowanym na stronie Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 22 marca miały odbyć się wybory przedterminowe i uzupełniające do samorządu terytorialnego w dziesięciu gminach w całej Polsce. Finalnie wybory odbyły się w dziewięciu gminach, jednak w czterech z nich nie doszło do głosowania, gdyż liczba zgłoszonych kandydatów odpowiadała liczbie mandatów do zdobycia. 

Wybory uzupełniające odbyły się do rad: gminy Pątnów (woj. łódzkie), gminy Strzelce Wielkie (woj. łódzkie), gminy Smyków (woj. świętokrzyskie), gminy Górno (woj. świętokrzyskie), gminy Łączna (woj. świętokrzyskie), gminy Boguty-Pianki (woj. mazowieckie) oraz rady miejskiej w Białej Piskiej (woj. warmińsko-mazurskie). W gminach Strzelce Wielkie, Górno, Łączna i Boguty-Pianki nie odbyło się głosowanie, a mandaty zdobyli jedyni zgłoszeni kandydaci.

Z kolei wybory przedterminowe wójtów miały miejsce w dwóch gminach: Wierzchlas (woj. łódzkie) i Jarosław (woj. podkarpackie).

Wybory uzupełniające

W wyborach do Rady Gminy Pątnów do głosowania było uprawnionych 297 osób. Karty do głosowania zostały wydane 64 osobom, co oznacza, iż frekwencja wyniosła 21,55 procenta. Nową radną została Alicja Gońda.

W położonej w pobliżu Kielc gminie Smyków w wyborach do Rady Gminy wzięło udział 75 osób ze 174 uprawnionych do oddania głosu. Frekwencja ukształtowała się zatem na poziomie 43,10 procenta. Mandat uzyskał Norbert Czaja.

Z kolei w znajdującej się na północy kraju miejscowości Biała Piska odbyły się wybory do Rady Miejskiej, w których do obsadzenia był jeden mandat. Przypadł on Alicji Nowak. W wyborach wzięły udział 182 osoby z 880 uprawnionych do głosowania. Przełożyło się to na frekwencję na poziomie 20,68 procenta.

Wybory przedterminowe

Przedterminowego wyboru nowego wójta gminy dokonali mieszkańcy gminy Wierzchlas. Sprawowanie tej funkcji zostało powierzone Leszkowi Gierczykowi, który zyskał poparcie na poziomie 100 procent (515 osób). Był to jedyny kandydat widniejący na liście wyborczej. Natomiast frekwencja wyniosła 9,48 procenta.

Powodem przeprowadzenia wyborów w powyższej gminie było zrzeczenie się sprawowanego urzędu przez wójta Krzysztofa Bednarka.

W ulokowanej na południu kraju gminie Jarosław w wyborach na wójta tej jednostki samorządu terytorialnego wygrała Elżbieta Grunt, która pokonała pozostałych trzech kandydatów. Frekwencja wyborcza w Jarosławiu wyniosła 28,44 procenta. Swojego kandydata wskazało 3004 osób z 10562 uprawnionych do głosowania. Była to druga tura wyborów. W pierwszej turze, która odbyła się dwa tygodnie wcześniej (8 marca), nie został wyłoniony nowy wójt ze względu na to, iż żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów. Frekwencja podczas pierwszej tury wyniosła 49,29 procenta.

Przedterminowe wybory odbyły się ze względu na śmierć wójta Romana Kałamarza, który został wybrany na urząd w roku 2018.

Frekwencja wyborcza w porównaniu z wyborami samorządowymi w roku 2018

Frekwencja wyborcza z roku 2018 dla przytoczonych powyżej przypadków przedstawia się następująco:

Gdzie nie odbyło się głosowanie?

Zgodnie z terminarzem opublikowanym na stronie Państwowej Komisji Wyborczej wybory miały odbyć się jeszcze w pięciu innych gminach. W czterech z nich (Strzelce Wielkie, Górno, Łączna, Boguty-Pianki) wybory odbyły się, jednak nie przeprowadzono samego głosowania, ponieważ liczba kandydatów zgłoszonych do wyborów w tych gminach odpowiadała liczbie mandatów do zdobycia.

W jednej z gmin (Stryszów) wybory nie odbyły się, ponieważ nie zarejestrowano tam żadnej listy kandydatów. 

Uzasadnienie

Wypowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza uznajemy za prawdziwą, ponieważ frekwencja w gminie Jarosław w drugiej turze wyborów przedterminowych na wójta gminy wyniosła 28,44 procenta, co można zaokrąglić do 30 procent. Do 50 procent możemy zaokrąglić również frekwencję podczas pierwszej tury wyborów, która wyniosła dokładnie 49,29 procenta.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!