Czas czytania: około min.

Fundusz Medyczny się nie sprawdził? Sprawdzamy obietnicę rządu

27.02.2023 godz. 22:11

Wypowiedź

fot. Adrian Grycuk / Wikimedia / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en / modyfikacje demagog.org.pl

Manipulacja

Analiza w pigułce

  • W październiku 2020 roku z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy został utworzony Fundusz Medyczny, w ramach którego działają 4 subfundusze. Według ustawy maksymalny roczny budżet funduszu może wynosić 4,2 mld zł.
  • ustawie budżetowej na 2022 rok przewidziano 2,2 mld zł na realizację celów funduszu, lecz wśród zadań pojawia się nie tylko leczenie chorych dzieci, lecz także m.in. modernizacja i rozbudowa szpitali oraz rozwój profilaktyki.
  • W 2021 roku na finansowanie świadczeń zdrowotnych dla osób poniżej 18. roku życia przeznaczono 0,53 mld zł, a w 2022 roku już 0,63 mld zł.
  • Pod koniec 2021 roku ogłoszono konkurs dla placówek pediatrycznych na łączną kwotę 2 mld zł. Ostatecznie w ramach subfunduszu infrastruktury strategicznej (SIS) 14 placówkom pediatrycznym przyznano łącznie ponad 3,1 mld zł na modernizację i rozbudowę. Pieniądze będą wypłacane w ratach przez najbliższe 3-5 lat.
  • Ponad 2 mld zł w rocznym budżecie Funduszu Medycznego zostało przewidzianych na kilka zadań, nie tylko na leczenie chorych dzieci. Na tej podstawie oceniamy wypowiedź jako manipulację.

Brejza o potrzebie kontroli wydatków państwowych

Ostatnio głośna stała się sprawa funduszy przyznanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, o której więcej przeczytasz w innej naszej analizie. Na sile przybrała krytyka wobec rządu. Potrzebę kontroli nad wydatkami rządowymi podkreślił na początku lutego senator PO Krzysztof Brejza podczas rozmowy w Radiu TOK FM.

W trakcie audycji senator zasugerował, że przyszły rząd poprzez nowo powołaną i niezależną prokuraturę powinien skontrolować wszystkie umowy państwowe z ostatnich 8 lat, w celu wyszukania i rozliczenia nieprawidłowości. Jako jeden z przykładów podał pieniądze, które rząd obiecał na szpitale pediatryczne w ramach Funduszu Medycznego.

Fundusz powołano w 2020 roku

Fundusz Medyczny został utworzony w październiku 2020 roku z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy we współpracy z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim. Jak możemy przeczytać na stronie Ministerstwa Zdrowia:

„Celem Funduszu jest wsparcie działań zmierzających do poprawy zdrowia i jakości życia w Rzeczypospolitej Polskiej przez zapewnienie dodatkowych źródeł finansowania (m.in. profilaktyki, infrastruktury ochrony zdrowia, dostępu do świadczeń i rozwoju systemu opieki zdrowotnej – przyp. Demagog)”.

Ustawa w rozdziale 8 przewiduje, że do 2029 roku budżet państwa może przeznaczać maksymalnie 4,2 mld zł rocznie na wydatki w ramach funduszu. Wyjątkiem był rok 2020, kiedy górny limit wyznaczono na 2 mld zł. W ramach funduszu wyodrębnione są 4 subfundusze:

W budżecie przewidziano 2,2 mld na Fundusz Medyczny

ustawie budżetowej na rok 2022 znajdziemy plan finansowy Funduszu Medycznego (załącznik 13, tabela 35). Okazuje się, że na jego cele w ubiegłym roku zaplanowano 2,2 mld zł. Zgodnie z planem na leczenie chorych dzieci przewidziano 0,63 mld zł.

Wśród zadań wymieniono nie tylko finansowanie świadczeń dla osób poniżej 18 roku życia, lecz także dofinansowywanie modernizacji, budowy i doposażania infrastruktury strategicznej czy zwiększanie skuteczności programów profilaktyki.

W 2022 roku wydano 0,5 mld zł na leczenie dzieci i młodzieży

Z odpowiedzi udzielonej przez wiceministra Martyniaka na interpelację złożoną przez Monikę Falej i grupę posłów dowiadujemy się, że w ramach Funduszu Medycznego dofinansowano w pierwszej połowie ub.r. świadczenia zdrowotne dla 2 mld dzieci i młodzieży, opiewające na kwotę 0,55 mld zł.

Odpowiedź pochodzi z sierpnia ub.r. i dotyczy wydatków tylko z pierwszej połowy 2022 roku. Zwróciliśmy się z zapytaniem do Ministerstwa Zdrowia, aby poznać dane za cały 2022 rok. Z uzyskanej odpowiedzi wynika, że na leczenie osób poniżej 18. roku życia wydano z Funduszu Medycznego łącznie 630 mln zł, czyli 0,63 mld. To nieco więcej niż w 2021 roku, kiedy na ten cel przeznaczono 0,53 mld zł.

Dodatkowo w ramach subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego przeznaczono 95 mln na sfinansowanie kosztów opieki zdrowotnej poza granicami kraju dla osób poniżej 18. roku życia oraz wydano 23 mln na sfinansowanie kosztów świadczeń w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych.

2 mld zł dla szpitali pediatrycznych

Na początku grudnia 2021 roku na stronie Ministerstwa Zdrowia został ogłoszony komunikat, że w ramach subfunduszu SIS zostanie przeprowadzony konkurs dla placówek pediatrycznych na łączną kwotę 2 mld zł. Ministerstwo jasno określiło, że termin składania wniosków przypadnie na okres od 3 stycznia do 21 marca 2022 roku. Dodatkowo podano informację, że minimalna wartość zgłoszonego projektu musi wynosić 50 mln zł, a maksymalna wartość nie może przekroczyć 300 mln zł.

Obecnie w ramach subfunduszu SIS przewidziany jest konkurs dla szpitali onkologicznych. Nabór zacznie się w marcu 2023 roku i potrwa do 5 kwietnia. W ramach tego dofinansowania przyznane ma zostać 2,5 mld zł.

Ogłoszenie wyników: dotacje większe, niż zapowiadano

Wyniki konkursu zostały oficjalnie ogłoszone na konferencji prasowej w Katowicach 3 października 2022 roku, w której wziął udział prezydent oraz minister zdrowia Adam Niedzielski. Tego samego dnia wyniki zostały ogłoszone na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Do konkursu zgłosiły się 23 placówki, z czego 14 otrzymało dotację. Łączna suma przekazanych pieniędzy wyniosła ponad 3,1 mld zł. Jest to o ponad 1 mld zł więcej od kwoty zadeklarowanej. Najwyższą dotację otrzymał Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie (298 864 453 zł), z kolei najniższą otrzymał Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (92 605 736 zł).

Co ważne, dotacje te – według kosztorysów przedstawionych przez instytucje – zostały rozplanowane na kilka lat. W związku z tym niektóre placówki nie otrzymały pieniędzy w 2022 roku, jednak otrzymają je później, tak aby większość inwestycji zakończyć do 2026 roku.

Najdłużej swoją inwestycję będzie prowadzić Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, gdyż jako jedyny ostatnią transzę otrzyma w roku 2028. W 2022 roku łącznie wypłacono 16 mln zł, jednak już w 2023 roku łączna suma wypłat ma wynieść 490 mln zł.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub