Strona główna Wypowiedzi Fundusz Medyczny się nie sprawdził? Sprawdzamy obietnicę rządu

Fundusz Medyczny się nie sprawdził? Sprawdzamy obietnicę rządu

Fundusz Medyczny się nie sprawdził? Sprawdzamy obietnicę rządu

Krzysztof Brejza

Poseł
Platforma Obywatelska

PiS obiecywał Fundusz Medyczny za 2 mld zł. I nie ma Funduszu Medycznego z wydanymi 2 mld na leczenie chorych dzieci w ubiegłym roku.

Wywiad Polityczny, 01.02.2023

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Wywiad Polityczny, 01.02.2023

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

 • W październiku 2020 roku z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy został utworzony Fundusz Medyczny, w ramach którego działają 4 subfundusze. Według ustawy maksymalny roczny budżet funduszu może wynosić 4,2 mld zł.
 • ustawie budżetowej na 2022 rok przewidziano 2,2 mld zł na realizację celów funduszu, lecz wśród zadań pojawia się nie tylko leczenie chorych dzieci, lecz także m.in. modernizacja i rozbudowa szpitali oraz rozwój profilaktyki.
 • W 2021 roku na finansowanie świadczeń zdrowotnych dla osób poniżej 18. roku życia przeznaczono 0,53 mld zł, a w 2022 roku już 0,63 mld zł.
 • Pod koniec 2021 roku ogłoszono konkurs dla placówek pediatrycznych na łączną kwotę 2 mld zł. Ostatecznie w ramach subfunduszu infrastruktury strategicznej (SIS) 14 placówkom pediatrycznym przyznano łącznie ponad 3,1 mld zł na modernizację i rozbudowę. Pieniądze będą wypłacane w ratach przez najbliższe 3-5 lat.
 • Ponad 2 mld zł w rocznym budżecie Funduszu Medycznego zostało przewidzianych na kilka zadań, nie tylko na leczenie chorych dzieci. Na tej podstawie oceniamy wypowiedź jako manipulację.

Brejza o potrzebie kontroli wydatków państwowych

Ostatnio głośna stała się sprawa funduszy przyznanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, o której więcej przeczytasz w innej naszej analizie. Na sile przybrała krytyka wobec rządu. Potrzebę kontroli nad wydatkami rządowymi podkreślił na początku lutego senator PO Krzysztof Brejza podczas rozmowy w Radiu TOK FM.

W trakcie audycji senator zasugerował, że przyszły rząd poprzez nowo powołaną i niezależną prokuraturę powinien skontrolować wszystkie umowy państwowe z ostatnich 8 lat, w celu wyszukania i rozliczenia nieprawidłowości. Jako jeden z przykładów podał pieniądze, które rząd obiecał na szpitale pediatryczne w ramach Funduszu Medycznego.

Fundusz powołano w 2020 roku

Fundusz Medyczny został utworzony w październiku 2020 roku z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy we współpracy z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim. Jak możemy przeczytać na stronie Ministerstwa Zdrowia:

„Celem Funduszu jest wsparcie działań zmierzających do poprawy zdrowia i jakości życia w Rzeczypospolitej Polskiej przez zapewnienie dodatkowych źródeł finansowania (m.in. profilaktyki, infrastruktury ochrony zdrowia, dostępu do świadczeń i rozwoju systemu opieki zdrowotnej – przyp. Demagog)”.

Ustawa w rozdziale 8 przewiduje, że do 2029 roku budżet państwa może przeznaczać maksymalnie 4,2 mld zł rocznie na wydatki w ramach funduszu. Wyjątkiem był rok 2020, kiedy górny limit wyznaczono na 2 mld zł. W ramach funduszu wyodrębnione są 4 subfundusze:

W budżecie przewidziano 2,2 mld na Fundusz Medyczny

ustawie budżetowej na rok 2022 znajdziemy plan finansowy Funduszu Medycznego (załącznik 13, tabela 35). Okazuje się, że na jego cele w ubiegłym roku zaplanowano 2,2 mld zł. Zgodnie z planem na leczenie chorych dzieci przewidziano 0,63 mld zł.

Wśród zadań wymieniono nie tylko finansowanie świadczeń dla osób poniżej 18 roku życia, lecz także dofinansowywanie modernizacji, budowy i doposażania infrastruktury strategicznej czy zwiększanie skuteczności programów profilaktyki.

W 2022 roku wydano 0,5 mld zł na leczenie dzieci i młodzieży

Z odpowiedzi udzielonej przez wiceministra Martyniaka na interpelację złożoną przez Monikę Falej i grupę posłów dowiadujemy się, że w ramach Funduszu Medycznego dofinansowano w pierwszej połowie ub.r. świadczenia zdrowotne dla 2 mld dzieci i młodzieży, opiewające na kwotę 0,55 mld zł.

Odpowiedź pochodzi z sierpnia ub.r. i dotyczy wydatków tylko z pierwszej połowy 2022 roku. Zwróciliśmy się z zapytaniem do Ministerstwa Zdrowia, aby poznać dane za cały 2022 rok. Z uzyskanej odpowiedzi wynika, że na leczenie osób poniżej 18. roku życia wydano z Funduszu Medycznego łącznie 630 mln zł, czyli 0,63 mld. To nieco więcej niż w 2021 roku, kiedy na ten cel przeznaczono 0,53 mld zł.

Dodatkowo w ramach subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego przeznaczono 95 mln na sfinansowanie kosztów opieki zdrowotnej poza granicami kraju dla osób poniżej 18. roku życia oraz wydano 23 mln na sfinansowanie kosztów świadczeń w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych.

2 mld zł dla szpitali pediatrycznych

Na początku grudnia 2021 roku na stronie Ministerstwa Zdrowia został ogłoszony komunikat, że w ramach subfunduszu SIS zostanie przeprowadzony konkurs dla placówek pediatrycznych na łączną kwotę 2 mld zł. Ministerstwo jasno określiło, że termin składania wniosków przypadnie na okres od 3 stycznia do 21 marca 2022 roku. Dodatkowo podano informację, że minimalna wartość zgłoszonego projektu musi wynosić 50 mln zł, a maksymalna wartość nie może przekroczyć 300 mln zł.

Obecnie w ramach subfunduszu SIS przewidziany jest konkurs dla szpitali onkologicznych. Nabór zacznie się w marcu 2023 roku i potrwa do 5 kwietnia. W ramach tego dofinansowania przyznane ma zostać 2,5 mld zł.

Ogłoszenie wyników: dotacje większe, niż zapowiadano

Wyniki konkursu zostały oficjalnie ogłoszone na konferencji prasowej w Katowicach 3 października 2022 roku, w której wziął udział prezydent oraz minister zdrowia Adam Niedzielski. Tego samego dnia wyniki zostały ogłoszone na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Do konkursu zgłosiły się 23 placówki, z czego 14 otrzymało dotację. Łączna suma przekazanych pieniędzy wyniosła ponad 3,1 mld zł. Jest to o ponad 1 mld zł więcej od kwoty zadeklarowanej. Najwyższą dotację otrzymał Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie (298 864 453 zł), z kolei najniższą otrzymał Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (92 605 736 zł).

Co ważne, dotacje te – według kosztorysów przedstawionych przez instytucje – zostały rozplanowane na kilka lat. W związku z tym niektóre placówki nie otrzymały pieniędzy w 2022 roku, jednak otrzymają je później, tak aby większość inwestycji zakończyć do 2026 roku.

Najdłużej swoją inwestycję będzie prowadzić Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, gdyż jako jedyny ostatnią transzę otrzyma w roku 2028. W 2022 roku łącznie wypłacono 16 mln zł, jednak już w 2023 roku łączna suma wypłat ma wynieść 490 mln zł.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!