Strona główna Wypowiedzi Głód na świecie. Ilu osób dotyczy?

Głód na świecie. Ilu osób dotyczy?

Głód na świecie. Ilu osób dotyczy?

Robert Biedroń

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Nowa Lewica

Dzisiaj na świecie głoduje prawie miliard ludzi. Mamy poważny kryzys np. w Rogu Afryki, gdzie dochodzi do konfliktów ze względu na brak żywności.

Kropka nad i, 20.04.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Kropka nad i, 20.04.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • W 2021 roku na całym świecie było od 702 mln do nawet 828 mln osób, które doświadczyły głodu. 
 • Od 2019 do 2022 roku zanotowano wzrost głodujących osób. Wcześniej, od 2015 roku, liczba osób mierzących się z brakiem bezpieczeństwa żywnościowego utrzymywała się na podobnym poziomie.
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa przypuszcza, że kryzys żywnościowy będzie się pogłębiał, zwłaszcza że nie wyeliminowano przyczyn pogarszającej się sytuacji, np. konfliktów zbrojnych czy zmian klimatycznych.
 • Problem głodu w największym stopniu dotyczy Afryki i Azji. W rogu Afryki trwa kryzys humanitarny, gdzie panuje najgorsza od 40 lat susza.
 • Zgodnie z dostępnymi danymi wypowiedź Roberta Biedronia oceniamy jako prawdę. 

Zgodnie z raportemState of Food Security and Nutrition in the World” w 2021 roku na świecie było od 702 mln do nawet 828 mln niedożywionych osób. W latach 2019–2021 liczba głodujących wzrosła o 150 mln, z czego o 46 mln między 2020 a 2021 rokiem. Raport został przygotowany m.in. przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) i Światową Organizację zdrowia (WHO), a  opublikowano go w połowie 2022 roku.

To najbardziej aktualne dane, które są obecnie dostępne i powielane w innych raportachpublikacjach na ten temat. W związku z tym wypowiedź Roberta Biedronia, który stwierdził, że na świecie głoduje prawie miliard osób, oceniamy jako prawdę.

Głód w Afryce. Susza pogarsza sytuację

Zgodnie ze wspomnianym raportem FAO i WHO najgorsza sytuacja w latach 2019–2021 była w Afryce, gdzie z głodem mierzyła się jedna na pięć osób (20,2 proc. populacji). Problem głodu w Afryce wciąż jest aktualny, a nawet mógł przybrać na sile z powodu suszy w Rogu Afryki. 

Jak poinformował w 2022 roku UNICEF, w Somalii, Etiopii i Kenii panuje najgorsza od 40 lat susza. To spowodowało, że 36,4 mln osób w tym regionie doświadcza głodu, a 21,7 mln potrzebuje wsparcia w zapewnieniu wystarczającej liczby kalorii w ciągu dnia. 

Dużą grupę głodujących stanowią dzieci aż 2 mln z nich cierpi z powodu ostrego ciężkiego niedożywienia. Szacuje się, że zagrożone jest życie i zdrowie 10 mln dzieci.

Problem głodu – gdzie jeszcze?

Oprócz Afryki najgorsza sytuacja panuje w Azji, gdzie w 2021 roku z głodem mierzyło się 9,1 proc. populacji, a także w Ameryce Południowej: 8,6 proc. populacji. Kolejnymi obszarami świata z tym problemem są: Oceania (5,8 proc. populacji), Ameryka Północna i Europa (po 2,5 proc.).

Jeśli spojrzeć na liczbę osób dotkniętych głodem (a nie na stosunek liczby głodujących do populacji danego kontynentu), to w 2021 roku najwięcej osób głodowało w Azji – aż 425 mln. W Afryce głodowało 278 mln, a w Ameryce Południowej i Karaibskich: 56,5 mln.

Walka z głodem na świecie. Przeszkody

Jak wskazano w raporcie Global Hunger Index z 2022 roku, wcześniejsze postępy w walce z głodem zostały zatrzymane. Powody?  Lista jest długa, a otwierają ją: pandemia COVID-19, wojna w Ukrainie i jej wpływ na ceny żywności oraz zmiany klimatyczne. Wcześniej, od 2015 roku, liczba głodujących osób utrzymywała się na względnie stałym poziomie.

Zgodnie z prognozami w 2030 roku z głodem będzie mierzyło się 670 mln osób, co stanowi 8 proc. obecnej populacji naszej planety.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!