Czas czytania: około min.

Grzegorz Schetyna o stosunkach polsko-rosyjskich

14.02.2017 godz. 10:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Polsko-Rosyjska Grupa ds. Trudnych została powołana w styczniu 2002 r. podczas oficjalnej wizyty prezydenta Władimira Putina w Polsce. Inauguracyjne spotkanie odbyło się w Moskwie w listopadzie 2002 r. Celem Grupy miało być prowadzenie regularnych konsultacji polsko-rosyjskich dotyczących spraw tzw. „trudnych” wynikających z zaszłości historycznych między Polską a Rosją. Chodziło m.in.: o sprawę śledztwa katyńskiego, a także kwestie odszkodowań dla obywateli polskich za pracę przymusową w b. ZSRR oraz Polaków – ofiar represji stalinowskich. Po powołaniu Grupa nie wykazywała znaczącej aktywności – w latach 2002 – 2008 odbyło się tylko jedno posiedzenie.

W wyniku wizyty premiera Donalda Tuska w Moskwie w lutym 2008 r. Grupa wznowiła działalność pod nowym kierownictwem. Na jej czele stanęli profesor Adam Daniel Rotfeld oraz profesor Anatolij Torkunow. W 2015 r. w wyniku pogorszenia relacji polsko-rosyjskich związanego z aneksją Krymu oraz wojną na wschodzie Ukrainy, z przewodniczenia grupie zrezygnował profesor Rotfeld, a działalność samej grupy została zawieszona.

W lutym 2017 r. polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało o ponownej reaktywacji Grupy. Jej nowym przewodniczącym po stronie polskiej został profesor Mirosław Filipowicz.

Ponieważ idea powołania Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych, wbrew temu co twierdzi Grzegorz Schetyna, powstała na długo przed rządami Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, a działania rządu PO-PSL doprowadziły jedynie do jej reaktywacji, uznajemy wypowiedź za fałszywą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.