Strona główna Wypowiedzi Handel niemiecko-rosyjski. Wzrost cen winduje koszty importu

Handel niemiecko-rosyjski. Wzrost cen winduje koszty importu

Handel niemiecko-rosyjski. Wzrost cen winduje koszty importu

Łukasz Mejza

Poseł
Partia Republikańska

Niesamowite! 😱

W pierwszych 9 miesiącach bieżącego roku, mimo sankcji i werbalnej solidarności z Ukrainą, Niemcy zwiększyły import towarów z Rosji o blisko 30% do 30 mld €! 😡

Po czyjej stronie stoją Niemcy w tym starciu wolnej Ukrainy z barbarzyńską Rosją?! 🤔

Twitter, 03.11.2022

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Twitter, 03.11.2022

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

 • Wartość importu Niemiec z Rosji wzrosła od stycznia do września br. o 29,5 proc. Niemcy sprowadziły z Rosji towary o wartości 30,2 mld euro, podczas gdy przed rokiem było to 21,9 mld euro.
 • Wolumen niemieckiego importu z Rosji między styczniem a sierpniem br. spadł o 30,8 proc. Niemcy sprowadziły 47,8 mln ton towarów. Analogicznie rok wcześniej importowano o ponad 20 mln t towarów więcej.
 • W okresie styczeń-sierpień 2022 roku Niemcy ograniczyły ilość sprowadzanej ropy i gazu o 17,8 proc. (z 46 do 37,8 mln t). Z kolei w przypadku węgla kamiennego i brunatnego spadek wyniósł 4 proc. (z 12,3 do 11,8 mln t).
 • Wzrost wartości importu można przypisać rosnącym cenom sprowadzonych towarów. Średnio ceny w imporcie wzrosły o 30 proc. W przypadku cen nośników energii ceny poszły jeszcze bardziej w górę. Cena importowanego gazu wzrosła przynajmniej dwukrotnie.
 • Łukasz Mejza błędnie sugeruje, że Niemcy zwiększyły import towarów z Rosji. Wyższe wydatki wiążą się ze wzrostem cen, a Niemcy zmniejszyły ilość sprowadzanych produktów. Na tej podstawie oceniamy wypowiedź jako manipulację.

Mejza krytycznie o Niemcach

Politycy związani z obozem rządzącym krytycznie wypowiadają się o działaniach Niemiec na arenie międzynarodowej. Niedawno Adam Bielan podkreślał, że choć kreują się oni na mocarstwo moralne, to po aneksji Krymu w 2014 roku sprzedawali broń Rosjanom pomimo sankcji. Z naszą weryfikacją tego twierdzenia zapoznasz się w innej analizie.

W podobnym tonie wybrzmiał niedawny tweet Łukasza Mejzy. Zauważył on, że pomimo sankcji i współpracy całego Zachodu na rzecz Ukrainy Niemcy zwiększyły import towarów z Rosji.

Rosną koszty importu

Między styczniem a wrześniem br. eksport z Niemiec do Rosji wyniósł 11,8 mld euro, co oznacza spadek o 39,5 proc. względem analogicznego okresu sprzed roku. Z kolei niemiecki import z Rosji osiągnął kwotę 30,2 mld euro (wzrost o 29,5 proc.).

Dane wskazują, że wartość importu w 2022 roku wzrosła z początkiem roku (rozdz. 5100 Außenhandel -> 51000-0004 i 51000-0008). W ciągu pierwszych trzech miesięcy Niemcy importowały z Rosji towary o wartości 12,2 mld euro, czyli o 40 proc. więcej w stosunku do okresu styczeń-marzec 2021. W samym marcu 2022 roku importowano towary opiewające na kwotę 4,5 mld euro, co było kwotą o 45 proc. wyższą względem ubiegłego roku.

Następnie import towarów zaczął spadać. Wyłącznie w samym wrześniu wartość importu Niemiec z Rosji osiągnęła 1,8 mld euro, czyli o 37 proc. mniej niż we wrześniu 2021 roku, gdy sprowadzono towary o wartości 2,9 mld euro.

Równocześnie spada wolumen importu

Wartość importu rosła, pomimo że Niemcy sprowadzały mniej towarów z Rosji. Według statystyk między styczniem a sierpniem br. (brak danych dla września), Niemcy zaimportowały z Rosji 47,83 mln ton towarów, podczas gdy rok temu import wyniósł 69,15 mln t towarów. Oznacza to, że spadek wolumenu importu wyniósł 30,8 proc.

Dane również pokazują, że od stycznia do sierpnia br. wolumen importu systematycznie spadał (z wyjątkiem nieznacznego wzrostu między kwietniem a majem). W styczniu Niemcy sprowadzały jeszcze 8,36 mln t towarów. W sierpniu wolumen spadł do 3,32 mln t towarów.

Niemcy ograniczyły ilość sprowadzanych surowców

Niemcy ograniczyły ilość sprowadzanych surowców (rozdz. 51000-0008 Warengruppen – 211). W przypadku gazu i ropy wolumen zredukowano z 46 mln t do 37,8 mln t (spadek o 17,8 proc.).

Zgodnie z przyjętymi sankcjami na poziomie unijnym embargo na ropę zacznie obowiązywać z początkiem grudnia. Z kolei produkty ropopochodne zostaną objęte ograniczeniem na początku lutego 2023 roku. Gaz nie jest objęty embargiem. W przypadku węgla kamiennego i brunatnego wolumen spadł z 12,3 mln t do 11,8 mln t. W odróżnieniu od ropy i gazu, w ciągu pierwszych pięciu miesięcy br. Niemcy sprowadziły więcej węgla niż w pierwszych pięciu miesiącach 2021 roku.

Dopiero od czerwca nastąpił wyraźny spadek importu. W sierpniu import wyniósł 0,6 mln ton. Embargo na rosyjski węgiel obowiązuje od 10 sierpnia. Odpowiedzią na pytanie, czy sankcje działają, będą dane za wrzesień.

Powód wzrostu wartości importu

Rosnącą wartość importu można powiązać ze wzrostem cen sprowadzonych towarów. Ceny importu w omawianym okresie wzrosły średnio o 30 proc. Przede wszystkim rosły ceny czynników energii, na czele z ceną gazu, która regularnie była 2-krotnie większą niż przed rokiem.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!