Strona główna Wypowiedzi Hodowla trzody chlewnej – o jakich dopłatach możemy mówić w jej kwestii?

Hodowla trzody chlewnej – o jakich dopłatach możemy mówić w jej kwestii?

Hodowla trzody chlewnej – o jakich dopłatach możemy mówić w jej kwestii?

Marek Sawicki

Poseł
Polskie Stronnictwo Ludowe

No, wie o tym doskonale i pan Izdebski, i rolnicy, że nie, że dopłaty produkcyjne są możliwe do hodowli bydła, natomiast nie są możliwe do hodowli trzody chlewnej, ale są możliwe dopłaty inwestycyjne.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Stwierdzenie to jest prawdą, bowiem jedyne dopłaty, jakie funkcjonują w odniesieniu do trzody chlewnej to dopłaty inwestycyjne w ramach PROW.

W dokumencie pt. Projekt systemu płatności bezpośrednich w Polsce w latach 2015-2020 opracowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiono rozwiązania w zakresie płatności bezpośrednich. Płatności związane z produkcją, dotyczą m.in. sektorów: bydła, krów, owiec, kóz. Nie dotyczą natomiast trzody chlewnej.

Natomiast zgodnie z broszurą informacyjną MRiRW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w ramach pakietu „Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie” wsparcie finansowe obejmuje także trzodę chlewną. PROW jest podstawowym instrumentem finansowym do przeprowadzania zmian strukturalnych i inwestycyjnych na terenach wiejskich.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!