Strona główna Wypowiedzi Ile biomasy rolnej Polska jest w stanie wykorzystać w energetyce?

Ile biomasy rolnej Polska jest w stanie wykorzystać w energetyce?

Ile biomasy rolnej Polska jest w stanie wykorzystać w energetyce?

Janusz Kowalski

Poseł
Suwerenna Polska

Według wyliczeń ekspertów obecnie w Polsce marnuje się od 6 do 10 mln ton biomasy agro, którą można wykorzystać do celów energetycznych i ciepłowniczych.

Twitter, 21.02.2023

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Twitter, 21.02.2023

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

 • Zgodnie z wyliczeniami, do których odniesiono się w raporcie „Biomasa w Polsce”, obecnie w Polsce jest marnowanych od 6 do 10 mln ton biomasy pochodzenia rolniczego.
 • Według szacunków plantacje energetyczne byłyby zdolne do produkcji od 15 do 25 mln ton biomasy.
 • Wymienione szacunki zostały podane przez jednego z autorów raportu, dr. inż. Józefa Sołtysa (prezesa PTH Intermark). Dr Sołtys nie powołał się jednak na żadne źródło ani nie podał metodologii swoich obliczeń. Próbowaliśmy się z nim skontaktować w celu uzyskania tych informacji, jenak nie dostaliśmy odpowiedzi.
 • Wypowiedź Janusza Kowalskiego opiera się na szacunkach pojedynczego eksperta. Nie wiadomo ponadto, z jakich danych wynikają przywołane obliczenia. Na tej podstawie wypowiedź oceniamy jako nieweryfikowalną.

Biomasa szansą na bardziej ekologiczną energetykę?

W okresie funkcjonowania wysokich cen energii i podczas energetycznego uniezależniania się od Rosji powraca temat OZE. Odnawialne źródła energii mogą odegrać kluczową rolę w zmniejszaniu zależności od rosyjskich surowców. OZE niosą też inne korzyści, jak np. zmniejszenie emisyjności.

Mimo że w 2021 roku w Polsce energia elektryczna pochodząca z biomasy i biogazu stanowiła zaledwie 4,4 proc. całości wyprodukowanej energii elektrycznej, to niektórzy wskazują, że ma ona w polskich warunkach niewykorzystany potencjał. Takiego zdania jest m.in. Janusz Kowalski, który w lutym br. postulował w Sejmie rezygnację z energetyki wiatrowej na rzecz biomasy. Wątek ten rozwinął następnie na Twitterze.


Czym tak właściwie jest biomasa?

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii biomasa oznacza:

 • ulegającą biodegradacji część produktów, odpadów lub pozostałości z rolnictwa, leśnictwa, a także niektórych działów przemysłu (w tym rybołówstwa i akwakultury),
 • przetworzoną biomasę, w szczególności w postaci brykietu, peletu, toryfikatu i biowęgla, a także
 • ulegającą biodegradacji część odpadów przemysłowych lub komunalnych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego.

Sama biomasa pochodzenia rolniczego (do której odwołał się Janusz Kowalski) to biomasa pochodząca z upraw energetycznych, a także odpady lub pozostałości z produkcji rolnej oraz przemysłu przetwarzającego jej produkty.

Biomasa biomasie nierówna

Biomasa jest uważana za odnawialne źródło energii, ponieważ po przekształceniu w biogaz nie emituje do atmosfery CO2. Jednak można powiedzieć, że nie każdy typ biomasy jest równie ekologiczny.

W przypadku biomasy leśnej pojawiają się dyskusje na temat tego, że drewno nie powinno być uważane za źródło energii odnawialnej z dwóch powodów – wylesiania i emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Jak czytamy w komunikacie prasowym Parlamentu Europejskiego, europosłowie w 2022 roku przyjęli już poprawki, które wpłyną na stopniowe ograniczanie udziału drewna zaliczanego do OZE.

Marnotrawstwo i możliwości wykorzystania biomasy rolnej

Za znacznie bardziej ekologiczną alternatywę jest uważana biomasa rolnicza. Według wyliczeń jednego z autorów raportu „Biomasa w Polsce” , dr. inż. Józefa Sołtysa, obecnie w Polsce jest marnowanych od 6 do 10 mln ton biomasy agro, która mogłaby zostać wykorzystana do celów rolniczych.

W raporcie nie pada jednak informacja, na czym opierają się te szacunki. Próbowaliśmy skontaktować się z dr. Sołtysem w celu ustalenia źródeł jego obliczeń, jednak nie otrzymaliśmy odpowiedzi. 

W raporcie podkreślono, że ogromny niewykorzystany potencjał stanowią plantacje energetyczne, czyli uprawy roślin, mające na celu pozyskanie biomasy i przetworzenie jej na energię.

Podano, że według różnych szacunków te plantacje byłyby zdolne do produkcji od 15 do 25 mln ton biomasy. Odpowiada to od 10 do 15 mln ton węgla (dla porównania w Polsce w 2022 roku przewidywano zużycie węgla kamiennego na poziomie 56-58 mln ton). W ciągu 2-4 lat biomasa z produkcji rolnej mogłaby odpowiadać za 20-30 proc. energii odnawialnej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!