Strona główna Wypowiedzi Ile było postępowań w związku z przekroczeniem uprawnień przez policjantów?

Ile było postępowań w związku z przekroczeniem uprawnień przez policjantów?

Ile było postępowań w związku z przekroczeniem uprawnień przez policjantów?

Mariusz Błaszczak

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Program modernizacji służb mundurowych zakłada – i już został wprowadzony 1 stycznia 2017 roku – podwyżki dla funkcjonariuszy.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Program modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020 został przyjęty przez Sejm 15 grudnia 2016 roku. Ustawa wzorowana jest na projekcie, który powstał w 2007 roku za rządów Jarosława Kaczyńskiego. Program obejmuje takie elementy reorganizacji służb mundurowych jak:

  • budowa i modernizacja obiektów
  • wymiana wyposażenia i sprzętu (w tym transportowego,  uzbrojenia i techniki specjalnej, informatyki i łączności)
  • wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy przez podwyższenie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy i zróżnicowanie struktury oraz wielkości uposażeń funkcjonariuszy
  • zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych formacji przez dokonanie określonych w Programie podwyżek. Wzrost wynagrodzenia dla pracowników i funkcjonariuszy

Na program zostanie planowo przeznaczona kwota  9 186 697 tys. zł , w tym w poszczególnych latach:

2017 r. – 1 389 611 tys. zł

2018 r. – 1 922 888 tys. zł

2019 r. – 3 075 973 tys. zł

2020 r. – 2 798 225 tys. zł.

Pierwsza podwyżka wynagrodzeń nastąpiła już w styczniu 2017 r. Do roku 2019 funkcjonariusze zarobią w sumie 609 zł więcej, a pracownicy 597 zł.  Oznacza to, że ich wynagrodzenia wzrosną o  odpowiednio około 13% i 16 do 19%.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!