Strona główna Wypowiedzi Jak długo SARS-CoV-2 utrzymuje się na kartonie?

Jak długo SARS-CoV-2 utrzymuje się na kartonie?

Jak długo SARS-CoV-2 utrzymuje się na kartonie?

Tomasz Grodzki

Senator
Platforma Obywatelska

W najbardziej prestiżowym czasopiśmie medycznym na świecie, the New England Journal od Medicinie, które każdy kto interesuje się epidemiologią powinien przeczytać, ukazało się badanie, które mówiło, że na kartonie wirus utrzymuje się w sposób aktywny do 24 godzin.

Poranek w TOK FM, 27.04.2020 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Poranek w TOK FM, 27.04.2020 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Z racji tego, że w artykule rzeczywiście zostały zawarte informacje potwierdzające, że wirus SARS-CoV-2 przestaje być aktywny na powierzchni kartonu po 24 godzinach, wypowiedź Marszałka Senatu uznajemy za prawdziwą.

Tomasz Grodzki podczas porannej rozmowy w radiu TOK FM zakomunikował, że według informacji wspomnianego przez niego czasopisma wirus SARS-CoV-2 pozostaje aktywny na powierzchni kartonu do 24 godzin.

„The New England Journal of Medicine”

„The New England Journal of Medicine” jest najstarszym nieprzerwanie wydawanym naukowym czasopismem medycznym, którego historia liczy już ponad 200 lat. Pierwsze wydanie ukazało się w styczniu 1812 roku. Wskaźnik cytowań periodyku w 2018 roku wyniósł 70,670, najwięcej spośród czasopism medycznych.

Artykuł, na który powołuje się w swojej wypowiedzi Tomasz Grodzki, nosi tytuł Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1 i został opublikowany 16 kwietnia. Jego autorami są naukowcy reprezentujący m.in. Princeton University, University of California, Narodowy Instytut Alergii i Chorób Zakaźnych czy też Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób Zakaźnych (CDC).

W artykule opisano wyniki przeprowadzonego badania dotyczącego trwałości wirusa SARS-CoV-2 (wywołującego chorobę COVID-19, z którą obecnie się zmagamy) oraz SARS-CoV-1 (koronawirusa wywołującego SARS) w pięciu różnych środowiskach (tj. aerozolu, plastiku, stali nierdzewnej, miedzi i kartonie). Wirus wywołujący COVID-19 okazał się być bardziej stabilny na powierzchni plastiku oraz stali nierdzewnej niż na miedzi, czy kartonie. 

Na plastiku i stali wirus SARS-CoV-2 wykazywał aktywność do 72 godzin, na miedzi do 4 godzin, natomiast na kartonie do 24 godzin.

Z kolei wirus SARS-CoV-1 również wykazywał większą trwałość na plastiku oraz nierdzewnej stali niż na miedzi czy kartonie, jednak w tym przypadku wyniki różniły się od koronawirusa wywołującego COVID-19. Wirus wywołujący SARS wykazywał aktywność na plastiku również do 72 godzin, na stali do 48 godzin, natomiast na miedzi i kartonie do – 8 godzin.

Oba wirusy mają zbliżone okresy połowicznego rozpadu w aerozolach, których mediana jest szacowana od 1,1 do 1,2 godzin. W tym środowisku aktywność wirusów zmniejsza się liniowo.

 

Źródło: Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1

 

Wypowiedź Tomasza Grodzkiego jest zgodna z prawdą, ponieważ informacja dotycząca aktywności wirusa na powierzchni kartonu znajduje potwierdzenie w danych przedstawionych w artykule czasopisma „The New England Journal of Medicine”.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!