Strona główna Wypowiedzi Ile czasu w szkole spędzają dzieci, a ile nauczyciele?

Ile czasu w szkole spędzają dzieci, a ile nauczyciele?

Ile czasu w szkole spędzają dzieci, a ile nauczyciele?

Przemysław Czarnek

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Według raportu OECD „Education at a Glance 2021”, który ukazał się w tym roku, polskie dzieci spędzają w szkole 5 334 godziny. To jeden z najniższych wyników na świecie (wśród państw OECD – przyp. Demagog). Jednocześnie polski nauczyciel ma jedno z najmniejszych pensum w krajach OECD.

Wywiad dla Onet.pl, 01.09.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Wywiad dla Onet.pl, 01.09.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • Polski uczeń spędza w ciągu 8 lat w szkole obowiązkowo 5 334 godziny. To najmniej spośród państw OECD. Podobnie jest w ujęciu rocznym – Polska również znajduje się na ostatnim miejscu.
 • Polski nauczyciel pracuje więcej godzin rocznie (ok. 1 720) niż średnia w OECD, jednakże poświęca najmniej czasu na nauczanie. „Przy tablicy” nauczyciel spędza ok. 34 proc. czasu pracy w szkole podstawowej i 28 proc. czasu w szkole średniej.
 • Polska znajduje się wśród pięciu państw OECD, które najsłabiej opłacają nauczycieli, biorąc pod uwagę siłę nabywczą pieniądza, niezależnie od ich stażu i etapu edukacji.
 • Na tej podstawie oceniamy wypowiedź jako prawdziwą.

Czarnek: nauczyciele muszą więcej zarabiać

Jak co roku, 1 września, uczniowie udali się na rozpoczęcie roku szkolnego. Inauguracja zajęć to również dobra okazja, aby ponownie ożywić dyskusje dotyczące edukacji. Już w okresie wakacji media żyły tematyką nowego podręcznika do przedmiotu Historia i Teraźniejszość.

Minister Czarnek zapowiada, że to jednak nie koniec. Kontrowersje może wzbudzić druga część podręcznika, która obejmie m.in. okres transformacji ustrojowej w Polsce. Poza tym szef resortu edukacji w wywiadzie z Onetem poruszył wiele innych wątków.

Powołując się na dane OECD, podkreślił, że polskie dzieci spędzają stosunkowo mało czasu w szkołach. Zwrócił również uwagę, że polski nauczyciel ma niskie pensum, czyli liczbę godzin, jaką nauczyciel spędza „przy tablicy”. Co na ten temat mówią statystyki?

Polscy uczniowie przebywają w szkole najkrócej

Faktycznie z danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wynika (str. 330), że polski uczeń w ciągu 8 lat nauczania przebywa w szkole obowiązkowo 5 334 godziny. Jest to najniższy wynik pośród sklasyfikowanych państw. Dane OECD opisują 38 wysoko rozwiniętych i demokratycznych państw i stanowią najbardziej kompletne podsumowanie interesujących nas statystyk dla porównania Polski z resztą świata.

Przeciętnie uczeń w krajach OECD obowiązkowo spędza na tym etapie nauczania 7 638 godz. w ciągu 9 lat. Rekordowy wynik odnotowała Australia, w której uczniowie w ciągu 11 lat przebywają w szkołach obowiązkowo 11 060 godz. Co istotne, dane OECD odnoszą się do nauczania na etapie szkoły podstawowej i gimnazjalnej.

Państwa różnią się od siebie pod względem liczby lat poświęconych na edukację. Biorąc pod uwagę dane roczne (str. 342), Polski uczeń spędza najmniej czasu w obu fazach: 567 godz. na etapie początkowym (primary) i 767 godz. na etapie gimnazjalnym (lower secondary). W Polsce obie te fazy są realizowane w ramach 8-klasowej szkoły podstawowej. Dla porównania średnia OECD to odpowiednio: 807 i 923 godz.

Nauczyciel mało poświęca czasu na nauczanie, lecz dużo pracuje

Dane OECD pokazują (str. 395), że nauczyciele z Polski poświęcają więcej czasu na pracę, niż wynosi średnia OECD. Niezależnie od etapu nauczania jest to 1 720 godzin rocznie, podczas gdy średnia waha się od 1 627 godz. do 1 656 godz.

Uwagę przykuwa jednak fakt, że spora część pracy jest poświęcana na inne obowiązki niż nauczanie. Z danych OECD wynika, że polscy nauczyciele „przy tablicy” spędzają średnio poniżej 600 godz. w ciągu roku, co było jednym z najgorszych wyników w zestawieniu. Średnia OECD wyniosła 723 godz.

Rozpatrując poszczególne etapy nauczania, nauczyciel w szkole podstawowej spędza „przy tablicy” 604 godz. W przypadku nauczania na etapie klasyfikowanym jako gimnazjalny jest to 483 godz. W szkole średniej na nauczanie przypada 478 godz. Tym samym, nauczyciel poświęca na nauczanie 34 proc. czasu pracy w szkole podstawowej i 28 proc. czasu w szkole średniej.

Zarobki polskich nauczycieli jednymi z najniższych

Minister Czarnek w wywiadzie dla Onetu podkreślił, że „nauczyciel musi mieć inny system swojej pracy i otrzymywać lepsze wynagrodzenie”. Aktualnie na poziomie szkół podstawowych nauczyciele z Polski znajdują się w piątce najsłabiej zarabiających, niezależnie od stażu.

Zarobki nauczycieli w szkole podstawowej przedstawiają się (str. 375) następująco:

 • wynagrodzenie wyjściowe: 18 890 dolarów rocznie (4. miejsce od końca),
 • wynagrodzenie po 10 latach pracy: 25 210 dolarów rocznie (4. miejsce od końca),
 • wynagrodzenie po 15 latach pracy: 30 768 dolarów rocznie (5. miejsce od końca),
 • najwyższe możliwe wynagrodzenie: 32 071 dolarów rocznie (3. miejsce od końca).

Nauczyciele w szkołach średnich również otrzymują takie same kwoty, co ponownie sprawia, że Polska klasyfikuje się wśród pięciu państw z najniższymi zarobkami:

 • wynagrodzenie wyjściowe: 18 890 dolarów rocznie (4. miejsce od końca),
 • wynagrodzenie po 10 latach pracy: 25 210 dolarów rocznie (4. miejsce od końca),
 • wynagrodzenie po 15 latach pracy: 30 768 dolarów rocznie (5. miejsce od końca),
 • najwyższe możliwe wynagrodzenie: 32 071 dolarów rocznie (3. miejsce od końca).

Warto podkreślić, że dane publikowane przez OECD uwzględniają siłę nabywczą pieniądza i są podane w tzw. dolarze międzynarodowym, który odpowiada 1,84 zł.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!