Czas czytania: około min.

Jan Krzysztof Ardanowski o polskim eksporcie

19.06.2019 godz. 10:05

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Informacje o handlu zagranicznym polskimi produktami rolno-spożywczymi udostępnia Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W raporcie “Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi w 2018 r.” z 25 lutego 2019 r. znajdują się dane m.in. na temat eksportu.

Według raportu, rok 2018 był rekordowy pod względem poziomu przychodów uzyskiwanych z eksportu towarów rolno-spożywczych. Wartość eksportowanych towarów wyniosła wtedy 29,3 mld euro, o 5,5% więcej niż w 2017 r.

Minister Ardanowski użył sformułowania “około 30 mld euro”, co uznajemy za dopuszczalne zaokrąglenie w odniesieniu do faktycznej kwoty eksportu. Zgodnie z tym, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.