Strona główna Wypowiedzi Jan Krzysztof Ardanowski o polskim eksporcie

Jan Krzysztof Ardanowski o polskim eksporcie

Jan Krzysztof Ardanowski o polskim eksporcie

Jan Krzysztof Ardanowski

Ubiegłoroczny eksport, ok. 30 mld euro samej produkcji rolno-spożywczej, pokazuje, że jesteśmy coraz bardziej liczącym się udziałowcem, uczestnikiem tej międzynarodowej również gry, jaka się toczy.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 13.06.2019 r.

Informacje o handlu zagranicznym polskimi produktami rolno-spożywczymi udostępnia Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W raporcie “Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi w 2018 r.” z 25 lutego 2019 r. znajdują się dane m.in. na temat eksportu.

Według raportu, rok 2018 był rekordowy pod względem poziomu przychodów uzyskiwanych z eksportu towarów rolno-spożywczych. Wartość eksportowanych towarów wyniosła wtedy 29,3 mld euro, o 5,5% więcej niż w 2017 r.

Minister Ardanowski użył sformułowania “około 30 mld euro”, co uznajemy za dopuszczalne zaokrąglenie w odniesieniu do faktycznej kwoty eksportu. Zgodnie z tym, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Zostań naszym patronem!

Każda, nawet najmniejsza, lecz regularna kwota pomaga nam poprawiać jakość debaty publicznej.

Wpłacam regularnie

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy