Czas czytania: około min.

Ile energii generowanej we Francji pochodzi z atomu?

20.12.2019 godz. 18:47

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz w wywiadzie dla polskiego radia stwierdziła, że 83% energii produkowanej w Francji to energia nuklearna. Francja od lat jest krajem, który prowadzi w rankingach ilości energii nuklearnej. W 2018 roku wyprzedzała o ponad 20% Słowację, która zajmuje drugą pozycję w statystykach.

Minister Emilewicz pomyliła się co do ilości energii atomowej produkowanej w ciągu ostatniego roku. Zgodnie z danymi podanymi przez francuską RTE – Réseau de Transport d’Électricité (Sieć Przekazu Energii), zarządzającą oraz rozwijającą sieciami wysokiego napięcia we Francji, w 2018 roku udział energii atomowej na rynku wyniósł 71,7%.

www.bilan-electrique-2018.rte-france.com/

statystykach Power Reactor Information System – PRIS w pierwszej trójce znajdziemy Francję, Słowację i Ukrainę. Jednakże, różnica między kolejnymi państwami nie jest tak duża jak między pierwszym a drugim miejscem. PRIS podaje również trendy związane z produkcją energii atomowej przez Francuzów. Zgodnie z tymi danymi udział energii atomowej we Francji nigdy nie przekroczył 80% i obecnie wynosi ok. 71,7%.

www.pris.iaea.org/

Wypowiedź Jadwigi Emilewicz oceniamy jako fałsz, ponieważ podaje ona niepoprawne dane na temat udziału energii atomowej we Francji.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.