Strona główna Wypowiedzi Ile godzin w tygodniu pracują Polacy? – Imponderabilia

Ile godzin w tygodniu pracują Polacy? – Imponderabilia

Ile godzin w tygodniu pracują Polacy? – Imponderabilia

Adrian Zandberg

Poseł
Partia Razem

Dzisiaj jest tak, że Polacy w skali Unii Europejskiej są jednym z tych narodów, które pracują niemal najdłużej.

Imponderabilia, 10.09.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Imponderabilia, 10.09.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Zgodnie z danymi Eurostatu w 2022 roku przeciętny Polak zatrudniony na pełen etat spędził w pracy 41,3 godziny tygodniowo. Wynik ten sklasyfikował Polskę na 5. miejscu wśród państw UE.
  • Dane OECD dotyczące głównego źródła zatrudnienia w 2022 roku wykazały, że Polacy znaleźli się na 2. miejscu w UE pod względem liczby przepracowanych godzin.
  • Pod względem średniej liczby godzin pracy przypadających na jednego pracownika Polska zajęła 4. miejsce w UE.
  • Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą.

Polacy w czołówce pod względem liczby przepracowanych godzin 

Z najnowszych danych Eurostatu za rok 2022 wynika, że Polacy znajdują się na 5. miejscu w Unii Europejskiej (za mieszkańcami Cypru, Szwecji, Austrii i Grecji), jeśli chodzi o czas spędzony w pracy. Według Europejskiego Urzędu Statystycznego przeciętny Polak zatrudniony na pełen etat w ubiegłym roku przepracował tygodniowo 41,3 godziny

Czas ten się zmniejszył, gdyż jeszcze 10 lat temu przeciętny Polak zatrudniony na pełen etat spędzał w pracy tygodniowo 42,3 godziny. 

Ustawowy czas pracy ≠ czas spędzony w pracy

Warto tutaj wspomnieć, że w polskim prawie czas pracy regulowany jest przez Kodeks pracy (art. 129). Według jego zapisów czas ten powinien wynosić maksymalnie 40 godzin tygodniowo. Eurostat w metodologii liczenia bierze pod uwagę także czas spędzony w ramach nadgodzin (także tych bezpłatnych), stąd też przedstawione dane przekraczają 40 godzin tygodniowo.

Polska nie jest jednym takim przypadkiem. Przykładowo we Francji ustawowy czas pracy wynosi 35 godzin w tygodniu, a według danych Francuzi spędzają w pracy ponad 40 godzin. Z kolei w Danii czas pracy wynosi ustawowo 37 godzin, zaś czas spędzony w pracy: 39,1 godziny.

OECD potwierdza: Polacy pracują dużo

Nieco inny system liczenia godzin pracy przyjmuje Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Zlicza ona czas spędzony w głównej pracy, nie uwzględnia jednak dodatkowych aktywności (np. druga praca).

Według danych OECD Polacy znajdują się na 2. miejscu w Europie pod względem liczby godzin spędzonych w głównej pracy. W 2022 roku przeciętny Polak spędzał w niej 39,5 godziny.

Wyprzedzili nas jedynie Portugalczycy, którzy spędzali w głównej pracy ok. 39,6 godziny. Zaraz za nami znaleźli się Węgrzy z wynikiem 39,4 godziny. Jak się okazało, najmniej godzin w głównej pracy spędzali mieszkańcy Niderlandów (30,4). 

Liczba godzin pracy na jednego pracownika również była wysoka 

Innym wskaźnikiem publikowanym przez OECD jest średnia liczba godzin przypadająca rocznie na jednego pracownika. Dane dla poprzedniego roku ilustruje poniższy wykres.

Wynika z niego, że w 2022 roku na jednego pracownika w Polsce przypadało rocznie 1 815 godzin pracy. Wśród państw Unii Europejskiej wynik ten dał nam 4. miejsce, za Cyprem, Maltą i Grecją. 

Średnia unijna w 2022 roku wynosiła 1 571, co oznacza, że statystyczny Polak pracował o 244 godziny więcej niż przeciętny obywatel Unii Europejskiej. Dla porównania na jednego Niemca przypadło 1 341 godzin pracy, na Francuza: 1 511, a na Hiszpana: 1 644. Najwięcej, bo aż 1 886 godzin, przepracował statystyczny obywatel Grecji.

Warto odnotować, że średnia liczba godzin pracy jednego pracownika spadła względem roku 2021 o 15. O tym, jak wyglądały dane dotyczące liczby godzin pracy, pisaliśmy w naszej analizie.

Demagog współpracuje z kanałem Imponderabilia

W ramach współpracy z Karolem Paciorkiem z kanału Imponderabilia sprawdzamy wypowiedzi polityków – gości jego kanału. Skróty naszych analiz zobaczysz na nagraniu rozmowy z politykiem. Ich pełne wersje przeczytasz na naszej stronie.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!