Strona główna Wypowiedzi Ile gospodarstw nie wydało ani złotówki na stomatologię?

Ile gospodarstw nie wydało ani złotówki na stomatologię?

Ile gospodarstw nie wydało ani złotówki na stomatologię?

Marek Balicki

Rzecznik Praw Pacjenta
Socjaldemokracja Polska

Ponad połowa polskich gospodarstw domowych nie wydała ani złotówki na stomatologię.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

badań przeprowadzonych w 2016 r. przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) wynika, że w 3 na 5 gospodarstw domowych w ogóle nie wydano pieniędzy na leczenie stomatologiczne, usługi protetyczne itp., co stanowi więcej niż połowę respondentów.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 2–9 czerwca 2016 r. na liczącej 1002 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski, przy czym pytania dotyczyły zachowań respondentów w okresie 3 miesięcy poprzedzających badanie.

Średnia kwota wydana w gospodarstwie domowym na usługi stomatologiczne wyniosła 212,02 zł.

 

 

Share The Facts
Marek Balicki
były minister zdrowia

 

Ponad połowa polskich gospodarstw domowych nie wydała ani złotówki na stomatologię.

 

 

 

Skrócony kod do wstawiania na stronęLink oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy