Czas czytania: około min.

Ile jest dzieci otyłych w Polsce?

09.10.2015 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według badań Instytutu Żywności i Żywienia 22% dzieci w wieku szkolnym ma nadwagę lub boryka się z otyłością. Problem dotyczy więc co piątego dziecka. Nie znaleźliśmy badań, które potwierdzałyby stwierdzenie Janusza Piechocińskiego.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.