Strona główna Wypowiedzi Ile jest obecnie miejsc rezydenckich na choroby zakaźne?

Ile jest obecnie miejsc rezydenckich na choroby zakaźne?

Ile jest obecnie miejsc rezydenckich na choroby zakaźne?

Paweł Bejda

Poseł
Polskie Stronnictwo Ludowe

 Ile w tej chwili miejsc rezydenckich jest na choroby zakaźne? Tylko 137.

Woronicza 17, 11.10.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Woronicza 17, 11.10.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Wypowiedź posła Pawła Bejdy uznajemy za prawdziwą, ponieważ zgodnie z decyzją ministra zdrowia w jesiennym postępowaniu na specjalizację lekarskie lekarzom rezydentom chorób zakaźnych przypadło 137 miejsc.

Kto to jest rezydent?

Początkowy etap studiów lekarskich trwa 6 lat. Oznacza to, że najczęściej student, kończąc kierunek lekarski, ma 25 lat. Absolwent otrzymuje tytuł lekarza, lecz dyplom nie uprawnia go do pracy w zawodzie. Aby to się stało, musi zdać Lekarski Egzamin Końcowy (LEK), który ma miejsce podczas 13-miesięcznego stażu zawodowego. W jego trakcie absolwent otrzymuje „ograniczone prawo wykonywania zawodu”, co pozwala na zdobywanie umiejętności wyłącznie w tym szpitalu, w którym jest zatrudniony.

Jeżeli absolwent uzyska pozytywny wynik z Lekarskiego Egzaminu Końcowego, wówczas otrzymuje pełne prawo do wykonywania zawodu lekarza. Ponadto rezultat ma także wpływ na proces rekrutacji na wybraną przez lekarza specjalizację.

Następny etap w karierze lekarza to rezydentura (oczywiście nie jest ona obowiązkowa, lecz trudno bez niej o zatrudnienie w danej dziedzinie). Rezydentura to okres, w którym lekarz odbywa specjalizację trwającą średnio od 4 do 6 lat. W tym czasie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę i wykonuje de facto obowiązki typowe dla lekarza już wyspecjalizowanego. Aby lekarz rezydent mógł się tytułować specjalistą, musi zdać Państwowy Egzamin Specjalizacyjny.

Liczba dostępnych miejsc na rezydenturę

Zgodnie z decyzją ministra zdrowia na najbliższe jesienne postępowanie na specjalizacje lekarskie przyznano 4136 miejsc rezydenckich. Na interesujące nas choroby zakaźne wyznaczono 137 wolnych miejsc. To znacznie większe liczby niż te, które ogłoszono w postępowaniu wiosennym. Wówczas liczba miejsc rezydenckich wyniosła 1946, zaś na same choroby zakaźne przypadły 64 miejsca.

W przypadku postępowania jesiennego z zeszłego roku liczba wyznaczonych miejsc była zbliżona do tej sprzed roku (4126 miejsca w porównaniu z 4136). Wyraźną różnicę widać jednak w przypadku chorób zakaźnych, na które przypadło 99 miejsc.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!