Czas czytania: około min.

Ile jest ognisk ASF w Polsce?

12.07.2017 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

ASF (African swine fever – Afrykański pomór świń) to wirusowa choroba świń oraz dzików o przebiegu ostrym lub przewlekłym. Główny Inspektorat Weterynaryjny (GIW) oddzielnie zlicza i informuje o powstawaniu ognisk tej choroby u świń i przypadkach zarażenia u dzików. W związku z tym że Władysław Kosiniak-Kamysz mówi o ogniskach odnosimy jego wypowiedź jedynie do świń.

Zgodnie z raportem Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w latach 2014-2015 wykryto 3 ogniska ASF wśród świń. Dwa w 2014 roku i jedno w 2015. W tych latach zgodnie z raportem odnotowano 38 przypadków ASF u dzików.

ASF został stwierdzony w Polsce po raz pierwszy w historii w lutym 2014 r. w powiecie sokolskim w województwie podlaskim. Powiat ten graniczy bezpośrednio z Białorusią. Wszystkie przypadki i ogniska stwierdzono w odległości nie przekraczającej ok. 20 km od granicy z Białorusią

Minister Marek Sawicki odszedł z ministerstwo rolnictwa wraz z powołaniem rządu Beaty Szydło tzn 16 listopada 2015 r. 4 ognisko występowania ASF u świń zostało wykryte i zlikwidowane pod koniec czerwca 2016 tzn 7 miesięcy po odejściu ministra Sawickiego.

11 lipca 2017 r. GIW podał komunikat o stwierdzeniu  51 i 52 ogniska ASF u świń, począwszy od dnia występowania w Polsce ASF tzn. od 17 lutego 2014 r. Te dwa ogniska zostały wyznaczone odpowiednio w województwie podlaskim (gospodarstwo w gminie Mońki utrzymujące 5 świń) oraz w województwie lubelskim (gospodarstwo w gminie Janów Podlaski utrzymujące 2 świnie). Jeżeli chodzi o przypadki ASF u dzików to według komunikatu GIW z 5 lipca wystąpiło już ich 386.

 

 

Share The Facts
Władysław Kosiniak-Kamysz
prezes PSL

 

Afrykańskiego pomoru świń. Jak odchodził minister Sawicki, to były 3 ogniska 15 kilometrów od granicy z Białorusią, wczoraj usłyszeliśmy już, że jest 51 czy 52 ogniska.

 

 

 

Skrócony kod do wstawiania na stronęLink oEmbed


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.