Strona główna Wypowiedzi Ile jest stacji ładowania samochodów elektrycznych w Polsce i Holandii?

Ile jest stacji ładowania samochodów elektrycznych w Polsce i Holandii?

Ile jest stacji ładowania samochodów elektrycznych w Polsce i Holandii?

Urszula Zielińska

Posłanka
Partia Zieloni

Ile powstało stacji doładowania? Z planowanych 6,5 tys. – 1200. Czyli 5 stacji na 100 tys. mieszkańców miast. Dla porównania, w takich państwach jak Holandia, to ponad 100 ładowarek na 100 tys. mieszkańców.

Posiedzenie Sejmu, 22.07.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 22.07.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Wypowiedź Urszuli Zielińskiej oceniamy jako prawdę, ponieważ w Polsce na każde 100 tys. mieszkańców miast przypada 5 stacji ładowania pojazdów elektrycznych. W całym kraju działa 1 194 takich stacji. Przytoczone przez posłankę dane na temat Holandii również są prawdziwe – w kraju tym funkcjonuje ponad 100 punktów ładowania (a konkretnie 256) na każde 100 tys. mieszkańców miast, co przekłada się na 40 957 działających stacji ładowania. Prawdą jest także to, że według rządowego planu rozwoju elektromobilności w roku 2020 powinno funkcjonować w Polsce już około 6,5 tys. takich stacji, co nie zostało zrealizowane.

Wypowiedź

W trakcie piętnastego posiedzenia Sejmu IX Kadencji, które odbyło się 22 lipca, przedstawione zostało sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. W dyskusji wzięła udział również posłanka z ramienia Partii Zieloni, Urszula Zielińska. Odniosła się ona do rynku samochodów elektrycznych w Polsce, a konkretnie tego, ile takich pojazdów porusza się po polskich ulicach oraz jaki dostęp mają kierowcy do stacji ładowania. Podkreśliła, że zaplanowane było zbudowanie w Polsce 6,5 tys. stacji, a powstało ich dotychczas 1 200, co jest liczbą niezmiernie małą (w przeliczeniu na liczbę mieszkańców), w porównaniu chociażby do sytuacji w Holandii.

Rządowy plan rozwoju elektromobilności

Od roku 2016 realizowany jest w Polsce „Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce” pod nazwą „Energia do Przyszłości”. Informacje na jego temat są publikowane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, a sam program został rozplanowany na lata 2016-2015. Za realizację projektu odpowiedzialne jest Ministerstwo Energii, a na jego oficjalnej stronie internetowej możemy zapoznać się z ogólnymi założeniami i celami Planu.

Ministerstwo Energii informuje, że wedle ich prognoz do roku 2020 powinno powstać w Polsce 6 tys. punktów ładowania o normalnej mocy, a także 400 punktów szybkiego ładowania o dużej mocy. Oznacza to, że podana przez Urszulę Zielińską liczba 6 400 punktów ładowania jest zbliżona do założeń programu.

Stacje doładowania w Polsce

Rynek pojazdów elektrycznych w Polsce jest regularnie monitorowany przez agencje branżowe, takie jak Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA), które zajmuje się kreowaniem rynku elektromobilności i paliw alternatywnych w Polsce. Na swojej stronie Stowarzyszenie publikuje regularnie raporty na temat rozwoju i rozpowszechniania się pojazdów elektrycznych oraz budowy nowych stacji, na których można je załadować.

Najnowsze dane zostały opublikowane 21 lipca 2020 roku, czyli niedługo przed posiedzeniem Sejmu, z którego pochodzi analizowana wypowiedź. Dane te przedstawiają rozwój polskiego rynku samochodów elektrycznych i jego stan do końca czerwca 2020 roku, opisując przy tym nowe zarejestrowane pojazdy oraz zbudowane stacje ładowania.

raportu „Licznik elektromobilności” zaprezentowanego przez PSPA dowiadujemy się, że dotychczas w Polsce zarejestrowanych zostało łącznie 12 271 samochodów osobowych z napędem elektrycznym. W tym półroczu przybyło ich 3 275, co jest wzrostem o 65 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2019. Warto zaznaczyć, że pośród wspomnianych 12 tys. samochodów na polskich drogach 56 proc. (czyli 6 837 sztuk) stanowią pojazdy BEV (battery electric vehicles), czyli auta w pełni elektryczne. Pozostałe 5 434 samochody to tzw. hybrydy typu plug-in (PHEV).

Jak możemy zauważyć, liczba pojazdów elektrycznych na polskich drogach wzrasta. Pociąga to za sobą także wzrost i rozwój infrastruktury ładowania. Według raportu PSPA pod koniec pierwszego półrocza 2020 roku w Polsce funkcjonowały 1 194 ogólnodostępne stacji doładowania pojazdów elektrycznych, w których łącznie znajdowało się 2 258 punktów ładowania. Rozróżniamy wśród nich szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), które stanowią 33 proc. całości, a także wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW, składające się na pozostałe 67 proc.

Ile jest stacji ładowania samochodów elektrycznych w Polsce i Holandii?

Źródło: PSPA

 

Urszula Zielińska wspomniała też, że obecna liczba stacji przekłada się ostatecznie na 5 stacji na 100 tys. mieszkańców miast. Według najnowszego wydania „Małego Rocznika Statystycznego” publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny (jego wersja na rok 2020 opublikowana została 16 lipca) obecna populacja Polski (wedle stanu na koniec roku 2019) wynosi 38 383 tysięcy osób, z czego 60 proc. ludzi zamieszkuje miasta. Oznacza to, że mieszkańców miast jest w Polsce 23 033 000.

Na każde 100 tys. mieszkańców miast przypada zatem około 5,2 stacji ładowania pojazdu elektrycznego, co można zaokrąglić do liczby 5. Wartość ta zgadza się statystykami podanymi przez posłankę.

Stacje doładowania w Holandii

Statystyki opisujące rozwój elektromobilności w Holandii możemy znaleźć na stronie statista.com. Na poniższym wykresie widzimy, jak na przestrzeni lat wzrastała liczba stacji ładowania dostępnych w tym państwie.

 

Ile jest stacji ładowania samochodów elektrycznych w Polsce i Holandii?

Źródło: Statista

 

W roku 2019 stacji dostępnych całodobowo wraz z punktami dostępnymi z ograniczeniami było w tym państwie 40 957. Według Urszuli Zielińskiej powinno to oznaczać, że na każde 100 tys. Holendrów przypada ponad 100 stacji.

Istnieją także nowsze dane opublikowane 13 sierpnia 2020 roku, zgodnie z którymi w Holandii istnieje już ok. 60 tys. stacji ładowania. Wypowiedź posłanki padła w lipcu 2020 roku, co oznacza, że nie miała ona dostępu do tych informacji, dlatego nie bierzemy ich pod uwagę w analizie.

Według dostępnych statystyk populacja Holandii wynosi obecnie 17 418 808 osób, a współczynnik urbanizacji jest równy 91,88 proc. Przekłada się to na 16 004 400 mieszkańców miast. Dysponując tymi danymi demograficznymi, możemy sprawdzić, ile stacji przypada na 100 tys. mieszkańców miast – analogicznie jak przy analizie polskiego rynku. Na 100 tys. mieszkańców holenderskich miast przypada 255,9, czyli w zaokrągleniu 256 punktów ładowania – więcej niż wspomniane przez Urszulę Zielińską 100 punktów. Posłanka zaznaczyła jednak, że tych stacji jest „ponad 100”, więc tę część jej wypowiedzi należy uznać za prawdziwą.

Podsumowanie

Według rządowego planu elektromobilności w Polsce powinno funkcjonować około 6,5 tys. punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Takich stacji powstało dotychczas 1 194, co przekłada się na 5 stacji przypadających na każde 100 tys. mieszkańców miast. W Holandii takich stacji ładowania na koniec 2019 roku było 40 957, co przekłada się na ponad 100 punktów na każde sto tysięcy mieszkańców miast, a dokładnie na 256 punktów. Wypowiedź Urszuli Zielińskiej należy więc uznać za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!