Strona główna Wypowiedzi Ile kobiet służy w ukraińskiej armii?

Ile kobiet służy w ukraińskiej armii?

Ile kobiet służy w ukraińskiej armii?

Anna Maria Żukowska

Posłanka
Nowa Lewica

17 proc. żołnierzy Ukrainy to są kobiety, warto też odnotować.

Woronicza 17, 27.02.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Woronicza 17, 27.02.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Jak podaje portal Ukraine Now, kobiety stanowią 17 proc. armii zawodowej Ukrainy.
  • Z kolei według informacji przedstawionej przez Radę Najwyższą Ukrainy, w 2020 roku kobiety stanowiły 15,6 proc. wojsk ukraińskich.
  • Liczba kobiet w ukraińskiej armii rosła na przestrzeni ostatnich lat – liczba żołnierek w 2020 roku była 2 razy większa niż w roku 2014.
  • W związku z powyższym wypowiedź Anny Marii Żukowskiej uznajemy za prawdziwą.

Bohaterska obrona Ukrainy

27 lutego miało miejsce kolejne wydanie programuWoronicza 17”, w którym gośćmi byli Anna Maria Żukowska (Nowa Lewica), Szymon Szynkowski vel Sęk (PiS), Swietosław Jurasz (deputowany Rady Najwyższej Ukrainy), Jacek Ozdoba (Solidarna Polska), Robert Kropiwnicki (PO) i Łukasz Rzepecki (Kancelaria Prezydenta). 

Dyskusja toczona na antenie dotyczyła w głównej mierze rosyjskiej agresji zbrojnej na Ukrainę. Goście jednogłośnie przyjęli krytyczne stanowisko wobec Rosji, jednocześnie wyrażając pełne uznanie dla narodu ukraińskiego, który stanął w obronie swego państwa. 

Anna Maria Żukowska w swojej wypowiedzi zwróciła uwagę na kwestię rozkładu płci w ukraińskiej armii zawodowej – rzekomo 17 proc. wojsk ukraińskich mają stanowić kobiety. Posłanka podkreśliła również, iż do obrony Ukrainy stanęło również wielu cywili jako ochotnicy, a także zaapelowała o wspieranie Ukrainy w każdy możliwy sposób oraz nieuleganie rosyjskiej dezinformacji.

Ukrainki służą aktywnie w wojsku

Ukraine Now jest oficjalną marką państwa ukraińskiego, utworzoną w 2018 roku w celu promocji regionu pod kątem turystyki oraz zagranicznego potencjału inwestycyjnego. W obliczu ataku zbrojnego Rosji profil ten obecnie informuje o kwestiach związanych z działaniami wojennymi w Ukrainie oraz komentuje ich skutki.

Z tweetu Ukraine Now z 28 lutego wynika, że kobiety w ukraińskiej armii stanowią 17 proc. wszystkich żołnierzy. Być może odsetek ten może być de facto większy, ponieważ podane dane nie uwzględniają cywili, którzy również biorą aktualnie udział w działaniach wojennych – wśród nich również znajduje się wiele kobiet walczących o niepodległość swojego państwa.

Z kolei z danych Rady Najwyższej Ukrainy – oficjalnego portalu internetowego Parlamentu Ukrainy – wynika, że w 2020 roku w ukraińskim wojsku zawodowym służyło 31 757 kobiet, co stanowiło 15,6 proc. wszystkich żołnierzy.

25 780 żołnierek posiadało stopnie szeregowych, sierżantów i podoficerów, a 4 810, pełniło służbę ze stopniami oficerskimi. Natomiast 1 162 kobiety służyły w stopniu podchorążego. 

Liczba kobiet w wojsku znacząco się zwiększyła

Liczba kobiet pracujących w Siłach Zbrojnych Ukrainy w charakterze żołnierza znacznie wzrosła w ciągu ostatnich lat. W 2008 roku w wojsku służyło jedynie 1 800 kobiet.

Już w 2014 roku sytuacja uległa diametralnej zmianie, gdyż liczba żołnierek zatrudnianych w wojsku zawodowym zwiększyła się niemal dziesięciokrotnie – do 14 000. Pomiędzy 2014 a 2020 rokiem liczba kobiet w ukraińskiej armii zwiększyła się ponad dwukrotnie. 

Kobiety w armii w państwach NATO

Liczba kobiet w ukraińskim wojsku jest stosunkowo duża na tle innych państw Europy. Przykładowo w Polsce, według stanu na koniec roku 2021, w wojsku służyły 9 373 kobiety (8,3 proc. ogółu). 

Według najnowszych zbiorczych danych dotyczących wszystkich krajów należących do NATO za 2019 rok udział kobiet w służbie czynnej w siłach zbrojnych państw członkowskich wynosił średnio 12 proc. Poniżej na grafice prezentujemy odsetek żołnierek w stosunku do liczby wszystkich żołnierzy w państwach NATO.

Źródło: NATO

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!